35e Nijjiersrevu in Joure gaat niet door

JOURE - Naar aanleiding van de coronamaatregelen heeft de Revu De Jouwer moeten besluiten om de 35e Nijjiersrevu niet door te laten gaan. Daarmee zal er in januari 2021 geen gebruikelijke komische terugblik over het dan afgelopen jaar worden opgevoerd.

Het oefenen door de toneelploeg voor de voorstelling 'Keallepoaten, sturtklokken en oare kofje' was in september wel begonnen. De repetities waren anders dan anders door de afstand die gehouden moest worden en de andere coronaregels.

Er was in september ook nog sprake van dat er zeventig mensen in de grote zaal van partycentrum 't Haske plaats mochten nemen. Dat waren er aanmerkelijk minder dan normaal, maar het bestuur was van mening dat het toch mogelijk moest zijn.

Door de persconferentie van het kabinet op 3 november moest het live met elkaar repeteren worden gestaakt. Ook het aantal toeschouwers was inmiddels naar onderen bijgesteld tot 30 personen. Die factoren maakten het voor de organisatie onmogelijk om het jubileum te vieren met de 35e Nijjiersrevu.

,,Wy hawwe mei de spilersploech it beslút naam om de repetysjes te stopjen en de 35e Nijjiersrevu in jier út te stellen. Spitich fansels, mar wy wisten dat dit barre koe. Dat betsjut net dat wij yn jannewaris 2021 net fan ús hearre litte”, zo geeft voorzitter Durk Brouwer aan.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden