50plus en jonge kaatsers treden in het perk in Sint Nicolaasga

Foto Jan Buitenga

SINT NICOLAASGA - De komende twee weken is kaatsvereniging “de Oorsprong” na een tijd van gedwongen inactiviteit weer sportief actief en wel met twee “grote” wedstrijden. Sinds de verruimingen van de coronamaatregelen zijn de kaatsers van de club die zowel in Joure als Sint Nicolaasga (en daarbuiten) zijn leden telt op de woensdagavond alweer actief, nu staan de komende twee weken twee KNKB wedstrijden op het programma.

50plus klasse.
Elf jaar geleden heeft “de Oorsprong” zijn nek uitgestoken door voor deze klasse een Nederlands kampioenschap te organiseren, dit vijf jaar vol gehouden en op die manier deze wedstrijdklasse een enorme “boost” gegeven. Nu komen oud-topkaatsers met graagte iedere week in door-elkaar-loten partijen ergens in Friesland tegen elkaar in actie. Zaterdag dus in Sint Nyk, in een a- en een b-klasse. Totaal worden zaterdag 10 juli zo’n zestig kaatsers verwacht die vanaf 10.00 uur de strijd aangaan. Onder hen een aantal kaatsers uit Joure en Sint Nicolaasga.

Jongerenkaatspartij
Op vrijdag 16 juli vanaf 14.00 uur wordt eveneens op het Renado veld de “Ballonfeesten-Jongenskaatspartij” georganiseerd. Vreemde naam voor deze partij? Welnee. Drie jaar geleden is het bestuur van “de Oorsprong” door de organisatie van de Jouster Ballonfeesten gevraagd een bijdrage te leveren aan het Jouster feest en is daar, samen met de KNKB graag op in gegaan.

Twee jaar werd op het terrein van de Ballonfeesten een kaatsveld gelegd en de sterkste Friese kaats-jongens werden uitgenodigd om daar, onder grote belangstelling van het publiek, dat ook nog eens de spelregels kreeg uitgelegd, hun partij te kaatsen. Het derde jaar (vorig jaar) stond alles klaar voor weer een prachtige wedstrijd maar toen gooide COVID-19 roet in het eten en moest de partij, samen met de Ballonfeesten worden afgelast.

Nu ook dit jaar het varen met ballonnen opnieuw is uitgesteld is, door de organisatie, de KNKB en de kaatsvereniging besloten de Jongenskaatspartij voor uitgenodigde kaatsers tòch door te laten gaan. Deze keer niet op een leeg en verlaten ballonnenterrein maar op de thuisbasis van KV ”de Oorsprong”, het Renadovoetbalveld in Sint Nicolaasga. De partij begint, zoals gezegd om twee uur ‘s-middags. Na afloop, wanneer het weer het toestaat zullen de winnaars van de partij in een heteluchtballon uit Sint Nyk vertrekken.

Voor diegenen die in de afgelopen weken in Joure door middel van clinics kennis hebben gemaakt met de kaatssport is dit een mooie gelegenheid dichtbij huis kennis te maken met het wedstrijdelement in deze mooie Friese sport. Zowel op zaterdag 10 juli als op vrijdagmiddag 16 juli is iedereen welkom.