Aannemer Jelle Bijlsma druk met versterken waterkeringen nabij de Veenscheiding

HEERENVEEN - Aannemer Jelle Bijlsma is nabij de Veenscheiding momenteel druk bezig met het versterken van de waterkering. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van Wetterskip Fryslân.

De voetpaden langs het water zijn vanwege de werkzaamheden tijdelijk afgesloten. Bij het werk wordt gebruik gemaakt van zwaar materieel. 

De keringen worden versterkt om inwoners te beschermen tegen wateroverlast bij extreme neerslag. Ook legt het waterschap langs de vaart Veenscheiding een natuurvriendelijke oever aan voor een betere waterkwaliteit. De werkzaamheden duren tot en met juni 2021. De totale investering van het project is 0,6 miljoen euro.

Het waterschap versterkt in totaal 1,3 kilometer aan waterkeringen langs de straten Heideburen, Nieuwburen, Breedpad, Badweg, Wederik en de vaart Veenscheiding. De huidige keringen voldoen niet meer aan de eisen. Enkele op te knappen tracés lopen langs tuinen van particulieren. Wetterskip heeft het ontwerp voor de keringen in goed overleg met de betrokken tuinbezitters en in nauwe samenwerking met de gemeente Heerenveen uitgewerkt. Het waterschap maakt zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke hoogten in Heerenveen. Hierdoor zijn er geen grootschalige ophogingen in de openbare ruimte en particuliere tuinen nodig.