Aanvragen voor carbidschieten voor 1 november

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

DFM - Voor wie op 31 december met carbid wil schieten in De Fryske Marren moet uiterlijk 1 november toestemming aanvragen voor een locatie.

In verband met coronavirus moet er dit jaar aanvullend een draaiboek aangeleverd worden. Daarin moet beschreven worden op welke manier er tijdens het carbidschieten met de geldende coronamaatregelen rekening wordt gehouden. De locatie dient digitaal bij de gemeente te worden aangevraagd.

Na het indienen van de locatie en het draaiboek, beoordeeld de gemeente het geheel. De aanvrager krijgt uiterlijk 15 november bericht over al dan niet verleende toestemming. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden