Akkrumer Shantydag op zaterdag 3 september

Foto: Paul Hettinga

AKKRUM - De Akkrumer shantydag vindt ook nu weer plaats op de 1e zaterdag in september. Het gaat in 2022 dan om 3 september a.s... Vanaf 13.30 uur treden er weer 10 koren op in Akkrum.

 Het gaat om de navolgende koren: - Oosterstörm (Groningen) - Onder Zeil (Schagen) - ’t Zwarte Gat (Zuidwolde) - Kromme Knilles Sjongers (Akkrum) - Sterk Spul (Lollum/Waaksens) - Kamper Koggezangers (Kampen) - Gin see to heich (Schiermonnikoog) - De Brûskoppen (Scharnegoutum) - De Skúmkoppen (Harlingen) - The Odd Swallows (Heerenveen) Er wordt opgetreden op 5 locaties, te weten: - in Leppehiem - nabij opticiën Van Slooten - tegenover eetcafé Kromme Knilles - nabij eetcafé De Cleef - tegenover hotel/restaurant Goerres Vanaf 17.00 uur zal op het Heechein, op de Tsjerkebleek, de slotmanifestatie plaatsvinden. Gezamenlijke optredens van 2 maal 5 koren.

Na de gezamenlijke optredens is er live-muziek, met medewerking van “De Sellina’s” Zij zijn aangetrokken door eetcafé Kromme Knilles. Tijdens de shantydag heeft het publiek gratis entree. Wel vraagt de organisatie het publiek om een vrijwillige bijdrage, gelet op de hoge organisatiekosten (de zogenaamde pet-collecte) Ook is er al een gezellige braderie in het centrum van het dorp, georganiseerd door Fryslân Markten. Het centrum zal op 3 september a.s. afgesloten zijn voor het gemotoriseerde verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de rondweg. Diverse verkeersregelaars, parkeerwachten en andere vrijwilligers zullen een en ander in goede banen leiden.

De shantydag wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Heerenveen en de V.O.A.N. (Verenigde Ondernemers) De organisatie is in handen van de Stichting Akkrum-Nes Centraal, in samenwerking met eetcafé Kromme Knilles en de V.O.A.N.  
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden