1.055 Oekraïense vluchtelingen opgevangen door Friese gemeentes

FRYSLAN - Op dit moment zijn 1.055 Oekraïense vluchtelingen opgevangen door gemeentes in Fryslân, dat zegt Veiligheidsregio Fryslân. 

Het doel is om 2.000 plaatsen te realiseren. Dat is nog niet helemaal gered, maar langzaamaan groeit het aantal beschikbare plaatsen wel.

Bij de Veiligheidsregio zijn nu 1.795 plaatsen geïnventariseerd die gebruikt kunnen worden om Oekraïners op te vangen. Niet alle plekken daarvan zijn al helemaal klaar voor gebruik: 1.439 zijn operationeel.

Dat betekent dat Fryslân een marge heeft van bijna 400 plekken die gelijk in gebruik kunnen worden genomen. Het doel van de Veiligheidsregio is om 2.000 plekken te realiseren dus er moeten nog wat bij.

Dinsdag werd al bekend van het Valk Hotel in Franeker een van de nieuwe locaties wordt. Deze 45 tot 50 extra plaatsen zijn nog niet meegerekend. Ook komen er misschien extra plekken in leegstaande provinciale gebouwen beschikbaar bleek afgelopen dinsdag uit een stuk van Gedeputeerde Staten.

Landelijk zijn er nu bijna 43.8000 plaatsen gerealiseerd en bijna 33.000 plaatsen bezet. Friese gemeentes vangen dus op dit moment zo'n 3 procent van het landelijke aantal vluchtelingen op dat in gemeentelijke locaties zit.