75.000 euro van Gedeputeerde Staten van Fryslân voor vieren van vrijheid

75.000 euro provinciale subsidie voor meer bewustwording over vrijheid in Fryslân. Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

FRYSLÂN - Door Gedeputeerde Staten van Fryslân is onlangs geld beschikbaar gesteld voor het vieren van de vrijheid in de provincie. De subsidie is bedoelt voor mienskipsinitiatieven die bijdragen aan het vergroten van bewustwording van vrijheid.

Het kan daarbij gaan om activiteiten zoals 4 mei herdenkingen, 5 mei vieringen, Keti Koti, Leaver dea as Sleaf en de Nationale Herdenking op 15 augustus. De uitvoering is in handen van het Iepen Mienskipsfûns. ,,Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het wel van belang dat het evenement of de activiteit nog niet eerder georganiseerd is. Of de subsidie kan worden ingezet voor een extra plus op jaarlijkse, reguliere activiteiten'', zo laat het fonds weten.

Criteria
De plannen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria; vergroten van bewustwording vrijheid, draagvlak, samenwerking, jeugd en duurzaamheid. ,,Voor elk criteria zijn maximaal 5 punten te behalen. Wanneer er niet minimaal 3 punten op het criterium vrijheid word gescoord, komt het plan niet voor deze subsidie in aanmerking.''

Er is in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld. Per initiatief kan er maximaal 5000 euro worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie bedraagt nooit meer dan 40% van de subsidiabele kosten.

De bijdrage voor meer bewustwording over vrijheid kan tot en met 2 februari (17.00 uur) worden aangevraagd via het Iepen Mienskipsfûns.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden