Anne Merkuur genomineerd voor 'Vrouw in de Media Award'

Anne Merkuur genomineerd voor 'Vrouw in de Media Award' Foto GroenLinks De Fryske Marren

OUDEHASKE - Er zijn twaalf nominaties voor de 'Vrouw in de Media Award' in Fryslân.  Eén van de genomineerde is Anne Mercuur. Zij is onlangs universitair docent Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geworden. Ook is Mercuur fractievoorzitter van GroenLinks in De Fryske Marren.

De prijs moet vrouwelijke deskundigen en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar te zijn, zoals dat het redacties aanmoedigen moet vaker een podium te bieden aan een vrouw.

De 'Vrouwe in de Media Award' is een initiatief van de organisaties ZijSpreekt en Vaker in de Media. Er kan nu twee weken worden gestemd op de nominaties, waarna een jury uit drie resterende nominaties een winnaar kiest. Die wordt op 17 januari bekend.

De Friese jury bestaat uit Ria Kraa (hoofdredacteur Friesch Dagblad), Houkje Rijpstra (directeur Omrop Fryslân) en Geesje Duursma (ondernemer).

Nominaties
Naast Anne Merkuur uit Oudehaske zijn in Friesland de volgende vrouwen genomineerd: Mirka Antolovic (directeur Tûmba), Tieneke Clevering (waterschapsbestuurder), Trienke Elshof (LTO Noord), Adine Faber-Versluis (financieel deskundige), Avine Fokkens (gedeputeerde), Ina Sjerps (burgemeester Harlingen), Sabine Stuiver (Hydraloop), Aukje van der Veen (psycholoog), Ingrid van de Vegte (Fries Sociaal Planbureau), Joyce Walstra (MKB Noord) en Femke Wiersma (BBB).
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden