Balk Vooruit vraagt hulp inwoners voor wijkschouw

Foto Balk Vooruit

BALK - Plaatselijke belang Balk Vooruit gaat op donderdag 27 augustus en checkronde door het dorp doen om te kijken op welke plaatsen gemeentelijk onderhoud nodig is. Daarbij wordt de inbreng van de inwoners gevraagd.

De wijkschouw wordt samen met Dorpencoördinatoren De Fryske Marren en de wijkbeheerders Henk Bolding en Ruurd Zijlstra van Gemeente De Fryske Marren gedaan. Tijdens de rondgang in Balk wordt gekeken naar noodzakelijk maaiwerk, onderhoud van plantsoenen, zwerfvuil en snoeiwerk.

Balk Vooruit heeft daarbij ook hulp nodig van de inwoners. Zij worden gevraagd om door te geven waar bijvoorbeeld een stoeptegels los liggen of waar gemeentelijke eigendommen stuk zijn. Meldingen kunnen uiterlijk 24 augustus worden gemaild naar info@balkvooruit.nl
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden