Balkster Harrie Schadenberg: van thuis zitten vanwege corona naar samen skûtsjes bouwen

BALK - De buurtwerkers van Sociaal Werk De Kear werken samen met inwoners in De Fryske Marren om het samenleven in de buurten en dorpen te versterken, met elkaar en voor elkaar. Ik, Frank Timmernman, werk in regio Balk. Als buurtwerker leg je contacten in het gebied om vanuit dat wat er speelt en leeft initiatieven aan te jagen en te ontwikkelen. 

Zo kwam ik in gesprek met Harrie Schadenberg uit Balk. Harrie is voorzitter van toegankelijk varen wat zich richt op vaartochten voor mensen met een beperking. Harrie zit vol ideeën, zo wilde hij bijvoorbeeld een boottocht organiseren met oorlogsverhalen in het kader van 75 jaar bevrijding. Als buurtwerker ondersteunde ik hem om een aantal ideeën verder uit te werken tot een plan.

De coronacrisis
Halverwege maart 2020 konden vanwege COVID-19 vele activiteiten niet doorgaan. Zo ook 75 jaar bevrijding en de boottocht. Om in contact te blijven met inwoners en mijn netwerk in de dorpen deed ik regelmatig een belronde. Ik belde Harrie om te vragen hoe hij de coronacrisis beleefde en hoe het met hem ging. We bespraken met elkaar dat het zo jammer is dat veel mensen nu thuis zitten en niets om handen hebben. Harrie vertelde mij dat hij vroeger een periode botters bouwde in een verzorgingshuis in Spakenburg waar hij toen woonde. Hij heeft geprobeerd dit ook op te zetten in Talma Hiem in Balk, maar er bleek te weinig animo voor waardoor hij alles heeft moeten afzeggen. De bouwpakketten voor de skûtsjes heeft hij nog in de schuur staan. “Zo jammer dat het niet doorging, het had zo leuk kunnen zijn. Ik begrijp ook niet waarom niemand mee wilde doen” aldus Harrie.

Inwonersinitiatief: bouw een skûtsje
Al pratend kwam Harrie op het idee om de mensen die vanwege corona thuiszitten een zinvolle vrijetijdsbesteding te geven door hen een skûtsje te laten bouwen. Samen hebben we gebrainstormd over de uitvoering van dit project. Harrie kwam met allerlei ideeën en samen hebben we gekeken hoe we het plan om skûtsjes te gaan bouwen coronaproof konden uitvoeren.

Vanuit zijn sociale netwerk regelde Harrie dat de mensen het pakket konden ophalen bij ‘t Fredehûs in Balk. Ik stuurde een persbericht aan de lokale media om inwoners te bereiken en uit te nodigen om een skûtsje te bouwen in coronatijd. We maakten de activiteit ook kenbaar via social media, de verschillende sociale platformen zoals DFM centraal en de connecties in ons netwerk. Het persbericht werd goed ontvangen door de lokale media. Ook werd Harrie benaderd door omroep Fryslân die hem interviewde over zijn inwonersinitiatief. Dit werd opgepikt door andere plaatsen. Zo zijn later in Lemmer, Joure en Heerenveen ook lokale skûtsje bouw groepen ontstaan.

Op afstand ontmoeting organiseren
Het werd een groot succes! Maar liefst 24 inwoners van Balk en omgeving kwamen langs om het eerste gedeelte van het bouwpakket op te halen. Hier werd afgesproken dat er elke vrijdag een nieuw pakket klaar zou liggen, door Harrie samengesteld en uitgedeeld. Op deze manier was er ruimte om kort vragen te stellen en waren de bouwers even uit huis. Ik zag nieuwe contacten ontstaan. Mensen maakten een praatje met elkaar tijdens het ophalen of als ze even moesten wachten. Ook mensen die elkaar nog niet kenden. Ze hadden direct een gespreksonderwerp, namelijk het skûtsje! Sommige mensen zaten al dagen alleen in huis en zagen het echt als een uitje. De RIVM maatregelen werden goed in acht genomen, zo konden we op afstand toch ontmoeting organiseren. Iets waar de inwoners behoefte aan hadden en echt naar uitkeken.

Harrie had via zijn eigen netwerk geregeld dat het wekelijkse resultaat van de bouwers in een etalage van een leegstaand winkelpand kon worden bekeken. Op deze manier werden de lokale ondernemers ook bij het project betrokken. Dit leverde nog meer aanmeldingen voor het skûtsje bouwen op.

Expositie in ’t Fredehûs
Begin juni kon het laatste pakket worden opgehaald bij ’t Fredehûs. Dit resulteerde een week later in 16 afgewerkte miniatuur skûtsjes. Omdat de bouwers trots waren op het resultaat en ze de skûtsjes graag wilden laten zien aan de rest van het dorp, besloten Harrie en  Minka van ‘t Fredehûs om een expositie te organiseren. De expositie vond plaats op vrijdag 17 juli in ‘t Fredehûs. Ik heb geholpen door te zorgen voor de PR. Landelijke media (Omroep Max) heeft het persbericht opgepikt en maakt een item over de skûtsjes. Ook heb ik meegedacht over een eventueel vervolg. Er zijn nu plannen om basisschool kinderen in het nieuwe schooljaar een optimist te laten bouwen met daaraan vast een heuse wedstrijd op het water.

Het is mooi om te zien hoe een idee van een inwoner zoveel mensen in beweging brengt. Sociale netwerken worden versterkt en uitgebreid. Nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Een kleine daad, verspreidt door vele mensen, waar iedereen blij van wordt!

Activeren, verbinden en meedenken
Mijn inzet als buurtwerker is soms lastig te omschrijven. We activeren, verbinden en denken mee met inwoners. Zij zijn uiteindelijk degenen die iets van de grond krijgen en een idee samen tot een succes maken. Mijn 3 tips hoe je als buurtwerker een positieve bijdrage kunt leveren aan het tot stand brengen van inwonersinitiatieven

1. Blijf in contact. Vanuit oprechte interesse ontstaan waardevolle gesprekken, als je daarbij aansluit dan komen de ideeën vanzelf.

2. Neem niet over. We vullen gauw in wat de ander niet zelf zou kunnen en zijn geneigd dingen voor mensen te organiseren; ze werk uit handen te nemen. Helemaal voor de oudere inwoner. Ik heb in dit project weer mogen zien hoeveel mensen zelf kunnen bereiken en hoeveel waardering dat geeft.

3. Het inschakelen van een (sociaal en lokaal) netwerk maakt het verschil. Het is belangrijk om helder te hebben wat je zelf kunt doen en net zo belangrijk om hulp te vragen bij dingen die je niet zelf kunt. Harrie had dit alleen niet van de grond gekregen, maar met behulp van zijn sociale contacten, t Fredehûs en zijn connecties met de eigenaar van het leegstaande winkelpand heeft hij ook anderen betrokken gekregen en in beweging gebracht.

Een deelnemer: “Door de coronacrisis kwam ik thuis te zitten en verveelde ik mij. Door wekelijks een bouwpakket op te halen ben ik er even uit, tref ik medebouwers en kan ik mijn gedachten even opzij zetten.”

Harrie: “De bouwers kwamen niet alleen met skûtsje vragen bij mij, er werden ook andere zaken besproken. Mijn eigen sociale netwerk is hierdoor ook weer uitgebreid.”

Minka (’t Fredehûs): “Dankzij het skûtsje project hebben wij nieuwe mensen binnen gekregen die nu ook langskomen voor een kopje koffie of een praatje.”

Buurtwerker Frank: “Dat ik hier als buurtwerker aan heb mogen bijdragen maakt mijn werk zo leuk en waardevol!”

Sociaal Werk De Kear
Sociaal Werk De Kear ondersteunt alle inwoners in De Fryske Marren met vragen over bijvoorbeeld gezondheid, geld, leefbaarheid, vrijwilligerswerk & participeren en mantelzorg. Daarnaast zetten we ons ook in voor het realiseren van ‘krachtige’ buurten en dorpen. Met inwoners maken we concrete plannen om samen de leefbaarheid en de sfeer in de buurt en het dorp te vergroten. Verder faciliteren we bewonersinitiatieven die stimuleren dat we naar elkaar omkijken en die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Voor wie vragen, ideeën of zorgen heeft, kan contact opnemen met De Kear. De sociaal werkorganisatie is op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0513 334 270. Of stuur een e-mail info@sociaalwerkdekear.nl

Door Frank Timmerman, buurtwerker sport en cultuur van Sociaal Werk De Kear.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden