Bijdrage gestegen energiekosten amateursportverenigingen

Foto Jacob Rice op Unsplash

DFM - Ameteursportverenigingen in De Fryske Marren kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gestegen energiekosten. De gemeente kan daarvoor bij het Rijk een subsidie aanvragen op grond van de Specifieke uitkering Noodfonds Energie Amateursportverenigingen (SPUK NEAS).

De regeling is bedoeld om amateursportverenigingen eenmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten. Het betreft een financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen. Het gaat om amateursportverenigingen die geen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling.

Aanvraag door de gemeente
Alleen de gemeente kan deze regeling aanvragen. Voor iedere amateursportvereniging waarvoor de uitkering wordt aangevraagd moet een document meegestuurd worden waaruit blijkt wat de energiekosten voor kalenderjaar 2019 waren.

Ameteursportverenigingen die in aanmerking willen komen moeten de aanvraag voor 15 september bij De Fryske Marren indienen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden