Blauwhuis is populair en vraagt minimaal 25 nieuwbouwwoningen aan bij gemeente SWF

BLAUWHUIS – Al jaren kampt Blauwhuis met een woningentekort voor starters en jonge gezinnen. Volgens Michiel Zeinstra van het dorpsbelang Blauwhuis zijn zelfs al gehele leeftijdscategorieën noodgedwongen verdwenen uit het levendige dorp Blauwhuis. Iets wat op lange termijn een gevaar kan betekenen voor de leefbaarheid en de sociale voorzieningen in het dorp.

De oorzaak van het woningtekort is tweeledig. Enerzijds worden mensen ouder en blijven zij langer zelfstandig wonen. Anderzijds wordt er door de gemeente weinig nieuwe woningen toebedeeld aan de kleinere kernen. Woningen die in Blauwhuis te koop komen, worden vaak al onderhands verkocht of per opbod. Het animo hiervoor is groot. Ook de cijfers van de Funda Vraagscan ondersteunen de populariteit van Blauwhuis binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Uit deze vraagscan blijkt dat Blauwhuis op nummer 1 staat als wordt gekeken naar het aantal serieuze woningzoekenden per inwoner in Blauwhuis. Dit is driemaal hoger dan de nummer twee in de vraagscan binnen de gemeente.

Het dorpsbelang heeft een aparte commissie Wonen Blauwhuis in het leven geroepen om de aanvraag namens het dorp in te dienen. Het indienen van een gefundeerde aanvraag gaat niet over één nacht ijs, zo merkt de commissie op. Tijdens de voorbereiding is er grondig te werk gegaan. Er is gestart met een enquête, gesprekken met de gemeente en vervolgens zijn diverse plannen bekeken en besproken. Deze aanpak heeft geresulteerd in een inschrijvingsperiode van een week op nieuwbouwwoningen in Blauwhuis. Het succes op deze inschrijving was met maar liefst 43 serieuze inschrijvingen overweldigend. De inschrijvingen ondersteunen het belang van de aanvraag van minimaal 25 nieuwe woningen in Blauwhuis.

Blauwhuis heeft een centrale functie in haar regio en wil deze graag behouden. Zo beschikt het dorp over een school met circa 100 leerlingen en een rijk verenigingsleven met onder andere voetbal, volleybal, badminton, muziek en zelfs een eigen Skûtsje. Om deze leefbaarheid ook voor de toekomst veilig te stellen is uitbreiding van het dorp noodzakelijk. Het aantal kinderen per gezin neemt af en voor jonge gezinnen is er nu geen plek in het dorp. Een probleem wat zich al enkele jaren voordoet en waarvoor het tijd wordt om te keren.

In tegenstelling tot de landelijke berichten merkt de commissie Wonen Blauwhuis niets van de verstedelijking. De kernvraag in Blauwhuis is meer in hoeverre jongeren vanuit de dorpen noodgedwongen naar de steden moeten verhuizen vanwege weinig tot geen woningaanbod in de dorpen. Het toekennen van nieuwe woningen aan Blauwhuis zal niet alleen de mensen in het dorp houden, maar ook in de gemeente Súdwest-Fryslân.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden