Buitenonderwijs op de Sint Martinusschool in Makkum

Foto: Afke Rypma

MAKKUM - De Sint Martinusschool in Makkum is gestart met een pilot van buitenonderwijs. Dit bijzondere project getiteld ‘Buitengewoon leren’ sluit aan bij de doelen van ‘Bloeizone Makkum’.

 In de maand september gaan alle leerlingen wekelijks een dagdeel naar een buitenlocatie om daar de ‘gewone lessen’ op een buitengewone manier te volgen. De buitenlesdag is voor veel kinderen van de Sint Martinus al snel ‘de favoriete dag van de week’ geworden.
Onder leiding van Tine Nieboer, specialist Outdoor Environmental Education, verdiept de school zich in de wereld van het buitenonderwijs, een vorm van onderwijs die bijzonder goed past bij het Daltononderwijs dat de school biedt. Door ervaringsgericht en ontdekkend te leren, wordt er gewerkt vanuit de concrete ervaring naar de abstracte kennis.

“Makkum biedt prachtige buitenlocaties; zo volgen de kinderen van de bovenbouw de lessen op het strand, terwijl de kinderen van de onderbouw in de natuurspeeltuin en de boomgaard de verbinding met hun eigen omgeving ervaren,” zegt projectcoördinator Elly Attema. “Tijdens de lessen is er aandacht voor taal, rekenen, mindfullness, groepsdynamiek en natuurbeleving. Zo zien we kinderen van de bovenbouw in de weer met takken, terwijl ze samenwerkend passen en meten om dit tot een kubus te vormen. Een hels karwei, zo blijkt. Maar de aanhouder wint en nadien worden elkaars kubussen gemeten en berekend wat de inhoud zou zijn. Een echte breinbreker op het strand. “

Kleuters nemen heel ontspannen de natuur in zich op en tekenen wat ze horen en voelen. Ze zoeken materialen en leggen reeksen, ze tellen en ordenen, terwijl ze nauwelijks beseffen dat de juf ondertussen een rekendoel verwerkt in de activiteit. Zo zegt één van de leerkrachten: “Ik zie de kinderen op een hele andere manier. Het is prachtig om te zien hoe sommige kinderen zich helemaal ontspannen en alles in zich opnemen. Ik leer zelf ook op een andere manier naar onderwijs kijken. En qua observatie biedt het mij veel input, ik zie veel zaken die te maken hebben met zelfregulatie en executieve functies. Echt heel mooi!”

Positieve impact

Uit onderzoek blijkt dat gebruikmaken van de natuur in het onderwijs een positieve impact heeft op het welzijn van het kind en dat het concentratievermogen en de leerprestaties verbeteren. Na de pilot wordt de lessenserie door het team geëvalueerd om vervolgens afspraken te maken voor het vervolg en de inpassing van buitenonderwijs in het reguliere lesprogramma. Voor de ouders is er tijdens de laatste buitenles gelegenheid om even een kijkje te nemen en wordt er een inloop op school georganiseerd, zodat men een beeld kan krijgen van het resultaat en de doorgaande lijn in de lessenserie. Het project is tot dusver met groot enthousiasme ontvangen, ouders noemen het een ‘prachtig initiatief’ en geven aan erg blij te worden van deze vorm van onderwijs. De school is zelfs al uitgenodigd bij één van de gezinnen thuis met een geschikt terrein voor buitenlessen, zodat een eventueel vervolg in ieder geval wat leeromgeving betreft is gewaarborgd. 

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws