Burgemeester op werkbezoek bij brandweer

JOURE - Burgemeester Fred Veenstra bezocht vorige week de brandweerkazerne van Joure. Daar had hij een gesprek met Henk Middeljans. Hij is sinds juni afdelingshoofd Brandweer Zuidwest Fryslân & Risicobeheersing.

Het coronavirus brengt ook voor de brandweer beperkingen met zich mee. Middeljans gaf in zijn gesprek met de burgemeester aan dat ze als hulpverleners nog nooit zolang in een crisissituatie hebben gewerkt. Dat dit grote impact heeft op het werk van de brandweer.

Met name de vraag hoe in deze coronacrisis de paraatheid overeind te houden is speelt een belangrijke rol. Vooral ook omdat het in verband met de huidige coronamaatregelen niet is toegestaan om fysiek te oefenen. En juist dat oefenen is van groot belang voor die paraatheid van de brandweerposten in de gemeente.

Burgemeester Fred Veenstra gaf de brandweervrijwilligers een groot compliment voor het werk wat ze ook in deze coronatijd voor de bevolking doen.


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden