CBS de Vuurvlinder neemt afscheid van 86 jaar onderwijservaring

SNEEK - Met het inluiden van de zomervakantie namen de leerlingen van CBS De Vuurvlinder afgelopen week afscheid van twee juffen. Juf Ina Huizinga en Juf Linda Steenstra. Samen goed voor 86 jaren onderwijservaring en nu helemaal klaar voor een welverdiend pensioen. Met een feestelijk programma werden de beide juffen in het zonnetje gezet door de kinderen van groep 5a, de groep waar de beide juffen het afgelopen schooljaar werkzaam waren.

Op het plein werden de beide collega’s toegezongen door alle kinderen van de school. Van die gelegenheid werd meteen gebruik gemaakt om ook nog een aantal andere collega’s uit te zwaaien, want ook juf Emmy, juf Anky, meester Benjamin en meester Benjamin (daar waren er twee van!), meester Jaring en een aantal pas afgestudeerde onderwijs assistenten namen afscheid. Zij zetten hun carrière voort op een andere school of gaan verder studeren. Een hele uittocht dus, maar ondanks alle personeelstekorten kan het team van CBS De Vuurvlinder in augustus gewoon weer van start met een volledig team en maar liefst 18 groepen! Het leerlingenaantal op de school groeit gestaag en dat leverde in de loop van het afgelopen jaar weer een extra groep op.

Juf Ina en juf Linda kunnen hun schooltje dus met een gerust hart achterlaten. Dat deden ze overigens met een toekomstgericht cadeau voor de school en de kinderen. Twee fruitbomen die straks geplant gaan worden op het groene plein dat in de loop van het volgende schooljaar gerealiseerd gaat worden. Daar komen zij in de toekomst vast en zeker ook zelf nog wel eens even van genieten!