De nieuwjaarsgroet op het bord van Goaiingea

It buord fan Goaiingea
Foto: Age Bootsma

GOENGA - Geen bordtekeningen, deze keer maar een toepasselijke tekst met een boodschap voor het nieuwe jaar. Het bord is te vinden in Goënga en is gemaakt door tekenaar/illustrator Gerrit Koudenburg.

Koudenburg maakte al vele dorpstekeningen en teksten voor zijn woonplaats Goënga en deze komt dus ook van zijn hand. De foto van het bord van Goaiingea is gemaakt door Age Bootsma.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden