De Omgevingswet stelt adviescommissie omgevingskwaliteit verplicht: reglement ter inzage

Foto Henk van der Veer

SNEEK- In de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt is de gemeente verplicht een adviescommissie voor omgevingskwaliteit aan te wijzen. Hierop vooruitlopend heeft Súdwest-Fryslân een verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Súdwest-Fryslân opgesteld waarin de regels van de commissie zijn opgenomen.

Omgevingswet

In de nieuwe Omgevingswet worden de ruimtelijke regels opnieuw bekeken. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Eén van de doelen van de wet is het bereiken van een goede omgevingskwaliteit. Gemeenten hebben een grote vrijheid in de wijze waarop zij dat doel willen bereiken. Dat geldt ook voor de rol van de gemeentelijke adviescommissie. In deze verordening met opgestelde regels wordt dit vastgelegd.

Wanneer en waar kun je de stukken inzien?

Het ontwerp van de ‘Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Súdwest-Fryslân’, is van 13 september 2022 tot en met 25 oktober 2022 in te zien bij de balie in het gemeentehuis, Marktstraat 8 in Sneek.  

Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen schriftelijk een reactie sturen. Dat kan naar het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden