De scholen beginnen weer!

SUDWEST-FRYSLAN - De vakantie is voorbij en de scholen beginnen maandag weer. Dat betekent extra verkeersdrukte met schoolgaande kinderen en dat we dus weer even aan elkaar moeten wennen in het verkeer. 

Daarom start Veilig Verkeer Nederland ieder jaar de campagne 'Wij gaan weer naar school' om iedereen er op te attenderen dat we om elkaars veiligheid moeten denken, met name rondom scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden