De verwijderde huisvrouw

INGEZONDEN - Bijzondere ervaring tijdens de bijeenkomst op 7 september in Thialf voor mij. Een gezamenlijke informatiebijeenkomst tbv oa het meten van draagvlak mbt AZC locatie Heerenveen West. 

De eerste gezamenlijke, formele informatiebijeenkomst voor alle inwoners van het locatiegebied. Ik was benieuwd naar antwoorden op vragen. Dit was immers het eerste moment dat alle inwoners van Heerenveen West samen vragen konden stellen tbv het verkrijgen van informatie over de plannen en de plotselinge samenwerking.

Eerder was ik evenals veel inwoners uit Rottum en uit het buitengebied van Rottum flink overvallen door de plannen en de plotselinge samenwerking in de vakantie. Een groot deel van de correspondentie was immers nooit bezorgd in Rottum en in de buitengebieden van Rottum, ondanks de informatieplicht van de overheid. De communicatieafdeling van de gemeente De Fryske Marren is hierop aangesproken.

Dit allemaal in combinatie met de planning in de vakantietijd en de haast daar de besluitvorming al in oktober gepland stond zoals ik als inwoner van De Fryske Marren kon lezen op de site van de gemeente Heerenveen.

Ook was ik zeer benieuwd naar de planning mbt de grenscorrectie waar niet onderuit te komen zou zijn. In de planning op de site kon ik niets vinden mbt deze mogelijke grenscorrectie zoals ook besproken in het dorpshuis op 30 augustus door burgemeester Veenstra.

Deze bijeenkomst in Thialf was ik voornemen's om mijn (kritische) vragen te kunnen stellen aan raadsleden en andere betrokkenen van beide gemeentes omdat zij voor het eerst samen konden worden bevraagd.

Ik vond het voorafgaand de bijeenkomst bijzonder dat informatie verstrekken en draagvlak meten op hetzelfde moment zouden plaats vinden tijdens de eerste gezamenlijke informatiebijeenkomst met besluitvorming in oktober op de achtergrond.

Na buiten op het plein mijn vragen mbt oa transparantie, informatievoorziening en samenwerking te hebben geflyerd, stond ik keurig te wachten om toegelaten te worden tot de zaal.

Graag wilde ik met raadsleden in gesprek (ik kwam dus niet om onder het publiek binnen te flyeren want dat had ik netjes op het plein gedaan).

Tot mijn verbazing werd ik geweigerd om binnen te kunnen komen in de publieke ruimte. 

Natuurlijk wilde ik weten waarom niet werd toegelaten toen ik alleen voor de ingang stond. Het antwoord was: Binnen mag niet worden geflyerd. Toen ik uitlegde dat ik dat niet van plan was en gewoon in gesprek wilde en indien nodig mijn vragen wilde overhandigen werd mij aangeboden om de A4 tjes in mijn tas aan de beveiliging te geven zodat zij dit zouden overhandigen aan alle raadsleden.

Bizarre ervaring voor een betrokken, participerend  en welwillend inwoner van De Fryske Marren. 

De derde keer lukte het toen er een oudere beveiliger alleen stond en ik meldde dat ik echt niet gevaarlijk was. Hij lachte en liet me uiteindelijk binnen.

Meerdere keren werd werd ik gevraagd de zaal te verlaten  ivm flyeren. Ik flyerde beslist niet binnen. Meerdere keren kwam er iemand naast mij staan met verzoek weg te gaan.

Na voor de deur te hebben geroepen om de pers werd het beter. Met diverse betrokkenen van de gemeente in gesprek kunnen gaan. Oa mbt de bestuurlijke samenwerking in combinatie met het niet gelijk optrekken van de gemeentes en de verschillende afzonderlijke bestuurlijke processen mbt locaties en besluitvorming.

In de laatste gezamenlijke raadsvergadering werd immers ook gesteld dat DFM achter loopt in proces en aan het inhalen was.

Volgens mij moet er sprake zijn van gelijk samen optrekken tijdens een bestuurlijke samenwerking (Raad van State).

Ook was ik benieuwd naar het NUT van een AZC samenwerking op grondgebied DFM als de grond toch zeker naar HV gaat. 

Veenstra zei immers tijdens de dorpshuisbijeenkomst dat er niet aan te ontkomen valt dat grond naar Heerenveen gaat (Audio opname bijeenkomst dorpshuis Rottum, 2023). Op de FB site van De Stichting Leefbaarheid Rottum (waar ik overigens niet bij ben aangesloten) is deze audio-opname te beluisteren.

De VNG geeft in het stuk Toekomstgericht regionaal samenwerken (VNG, 2023) immers aan dat 'het nut van de samenwerking' een belangrijk aspect is.

Als bestuurder binnen de VFG met asielbeleid in portefeuille zou Veenstra zich hier zeker bewust van moeten zijn.

Ook wilde ik in gesprek over de haast en het spanningsveld tussen democratische regionale legitimiteit en de behoefte aan snelheid en slagkracht (VNG, 2022).

Natuurlijk was ik ook benieuwd naar de tekeningen omdat mij niet duidelijk was waar de 50 woningen precies gesitueerd en geïntegreerd zullen worden binnen het locatiegebied/bestuursovereenkomstgebied.

Zou het namelijk kunnen dat de dure grond direct aan de van Engelenvaart beschikbaar komt tbv het duurdere segment ´type watervilla´ en de permanente AZC woningen uiteindelijk aan de Westelijke kant van de Vogelzangweg binnen het convenantgebied richting de hoogspanningsmasten zullen worden geplaatst na mogelijke grenscorrectie?

Aan een raadslid vroeg ik hoe het nu toch mogelijk was dat Heerenveen West in de berichtgeving wordt aangegeven als de meest geschikte locatie terwijl de onderzoeken nog niet afgerond en nog niet zijn gecommuniceerd naar de inwoners van beide gemeentes. Het antwoord luidde dat de berichtgeving in de media niet altijd correct is.

Heerenveen West als meest geschikte en enige locatie binnen De Fryske Marren terwijl de andere locaties binnen gemeente De Fryske Marren nog steeds geheim zijn? Klopt dit wel?

Kortom vele kritische vragen van een kritische huisvrouw. Ik ben van mening dat dit in een democratie toch mogelijk moet kunnen zijn.

Tijdens een fijn en rustig gesprek met een raadslid van Heerenveen in een zwarte bloemetjesjurk met mooie schoenen had ik een pen nodig om de FB site van de Stichting Leefbaarheid Rottum eo op te schrijven omdat zij deze niet kende toen ik haar vroeg of ze de audio-opname op de site van Leefbaarheid Rottum al had beluisterd. Ik adviseerde haar om de audio-opname van 30 augustus in het dorpshuis van Rottum eens zorgvuldig te beluisteren  (mbt oa het naar Heerenveen ´moeten´ van het gebied welke in de bestuursovereenkomst beschreven staat, wanneer de zeer bepalende grenscorrectie gepland staat, de getallen die genoemd worden, alternatieve locaties die nog geheim zijn, meest geschikte locatie, nog niet afgeronde onderzoeken ed ) aangezien zij als raadslid van Heerenveen hierbij niet aanwezig kon zijn vanwege de beslotenheid van deze bijeenkomst binnen de samenwerkende partijen.

Terwijl ik de FB site van Stichting Leefbaarheid Rottum noteerde stond ineens beveiliger Jelle van het beveiligingsbedrijf naast mij die mij dwingend opdroeg om mee te lopen naar de uitgang. Ik werd verwijderd voor het eerst in mijn leven!

Hoewel ik in gesprek was en beslist niet flyerde en ook beslist niet demonstreerde vroeg ik mezelf stiekem af hoe het gesteld is met het demonstratierecht in de publieke en openbare ruimte?

Toen ik vroeg waarom hij mij verwijderde itt tot anderen om mij heen die ook in gesprek waren, vertelde deze jongeman met groot postuur mij dat hij deze opdracht had gekregen. Van wie wilde hij niet zeggen... Ook zijn achternaam wilde hij niet vertellen.

Toen ik dwingend naar de uitgang werd gebracht passeerden we vlak bij de uitgang de twee aanwezige wijkagenten die niet op de hoogte leken te zijn van de opgedragen persoonlijke uitzetting van mij.

Gelukkig had ik voorafgaand deze uitzetting in de publieke ruimte, wel heel leuke gesprekken gehad met deze twee aanwezige wijkagenten. Wat een fijne, open en sociaal vaardige mensen zijn dat toch.

De gemeentes stoppen veel geld in het betrekken van burgers en het stimuleren van participatie, maar ook aan de bijzondere beveiliging van een beveiligingsbedrijf wordt kennelijk ook belastinggeld uit gegeven.

Zou deze huishoudelijke informatie ook nog worden meegenomen in de zorgvuldige rapportages waar sinds gisteren meer tijd voor nodig is?

Participerend inwoner,

Rottum Oost

(Naam bij de redactie bekend)




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden