DFM: Maximaal 1000 euro voor controle op coronatoegangsbewijzen

DFM - Gemeente De Fryske Marren stelt vergoeding beschikbaar voor de extra kosten in verband met de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen. Verenigingen, bedrijven en organisaties kunnen maximaal € 1.000 aanvragen. Het geld is beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid.

Aanvragen voor de bijdrage in de extra personeelskosten die voortkomen uit de controle moeten uiterlijk 31 december van dit jaar worden ingediend. ,,Dit kan via www.defryskemarren.nl/ctb-controle. De regeling geldt met terugwerkende kracht'', zo laat de gemeente weten.

Zo goed mogelijk verdelen
Burgemeester Fred Veenstra: ”Met deze aanpak verdelen we het beschikbare geld zo gelijk mogelijk over alle organisaties. Op deze manier willen we enige verlichting bieden in de kosten die het naleven van de maatregelen met zich meebrengt, al beseffen we dat het niet alle lasten zal kunnen compenseren”.