‘Door de tralies schijnt de zon’ biografie van verzetsman Willem Santema1902-1944 gepresenteerd

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân heeft vanmiddag uit handen van schrijver en historicus Peter Bak de biografie van Willem Santema 1902-1944 ‘Door de tralies schijnt de zon’ in ontvangst genomen. Dat gebeurde in de raadszaal van de gemeente Súdwest-Fryslân, voorheen het gemeentehuis van Wijmbritseradeel, waar Santema ooit als raadslid het woord voerde.

‘Halfheid en slapheid zetten de poort open voor het fascisme’, waren de woorden van Willem Santema in oktober 1933 al! Met bovenstaande waarschuwing van Santema begon Peter Bak zijn toespraak vanmiddag. Na zijn speech overhandigde Peter Bak het eerste exemplaar van het door Steven Sterk (www.noordboek.nl) prachtig uitgegeven boek.

Burgemeester de Vries haalde ook een citaat van Willem Santema aan in haar dankwoordje: ‘Wie heel het volk en heel het vaderland wil dienen moet zin hebben voor betrekkelijkheid en afkerig zijn van scherpslijperij’. Volgens de burgemeester geldt die uitspraak nog steeds en het zou daarom niet misstaan op een tegeltje in de raadszaal.

Wat ook niet zou misstaan is naast de vernoeming van een straat naar Willem Santema zijn naam te verbinden aan de bassischool in Scharnegoutum, het dorp waar hij opgroeide!

De biografie van Willem Santema is vanaf vandaag te koop in de boekwinkels.

De livestream zoals die vanmiddag werd uitgezonden is terug te zien op https://www.youtube.com/watch?v=B5d5Aukk69U
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden