Face to face: Arnold Wunderink “Wat je geeft, krijg je terug”

Foto Johan Brouwer

HARICH - "Wy moatte altyd wer wat útfine.” Arnold Wunderink en zijn vrouw Hindrika kijken elkaar
lachend aan. Samen runnen ze Solexverhuur Friesland in Harich. “Ons gezin komt op de eerste
plaats”, stelt Arnold duidelijk. “En daarnaast doen we van alles. Op zakelijk gebied voor ons
bedrijf, maar ook belangeloos voor anderen. Wat je geeft, krijg je te terug.''

Arnold Wunderink is geboren in Balk en omschrijft zichzelf als een gewone jongen uit eenarbeidersgezin. “Ben ik opgegroeid in armoede?,” vraagt Arnold zich hardop af. “Nee!”, geeft hij zelf het antwoord. “Heb ik een mooie jeugd gehad? Ach, je wist niet beter. Mijn vader werkte hard en mijn moeder had ‘veel dorst.” Toen ik achttien was, kwam ik Hindrika tegen. En ik was net twintig, toen mijn vader overleed. Dat heeft mij onbewust meer gedaan dan ik dacht.”

Harich
Het stel ging al snel samenwonen, eerst een halfjaar in Wyckel. Toen kwam het huis van de familie
Kramer in Harich op hun pad. “Dat deze mensen ons hun huis gunden, was het begin van ons
grote geluk”, blikt Arnold terug. “Het is een prachtige plek. Aan de woning zelf moest heel veel
gebeuren. Stukje bij beetje hebben we alles opgeknapt, daar hebben we jaren over gedaan. In die
tijd zijn onze dochter Ingrid en zoon Arend geboren. Toen zij nog klein waren hebben we drie jaar
lang in een keet op ons erf gewoond, maar dat was prima te doen. We hebben mooie
herinneringen aan de tijd dat wij samen ons nieuwe huis bouwden op de plaats van ‘it âlde
hûske’.“ Inmiddels is Ingrid twintig, en Arend alweer zestien jaar oud.

Solexverhuur Friesland
Ondernemen zit Arnold in het bloed. Op achttienjarige leeftijd schreef hij zich al in bij de Kamer
van Koophandel. Na werkzaam te zijn geweest in de kaasfabriek en een eigen bouwbedrijf te
hebben gehad, startte hij samen met Hindrika zo’n twaalf jaar geleden met het verhuren van
solexen. “Inmiddels hebben we er meer dan honderd”, vertelt hij. “Ook kunnen de mensen bij ons
terecht voor het huren van een DAF 33. We hebben er veertien en dat is een bedrijf op zich. Door
Friesland toeren op één van onze retro-scooters is ook een prachtige belevenis voor jong en oud.
Onze arrangementen maken de ervaring compleet.”

E-chopper scooter uit China
“Op dit moment heeft de wereld te maken met de coronacrisis. Is het wel een echte crisis? Dat
vraag ik mijzelf wel eens af. We moeten met minder genoegen nemen. Dat is waar. Maar van
hebzucht is nog nooit iemand gelukkig geworden en iedereen kan nog eten, toch? Ons bedrijf valt
onder geen enkele regeling. Wij hebben nergens recht op. Maar ik red me wel. Dan doe ik toch
iets anders? Ik kan ook prima timmerman zijn. Omdat ik nu meer tijd heb om rond te kijken op
internet en omdat mijn Engels gelukkig vrij goed is, heb ik contact kunnen leggen met een Chinees
bedrijf dat e-chopper scooters maakt. We zijn officieel gevraagd om importeur/dealer van deze
scooter in Nederland te worden. Is het niet fantastisch?
Een ondernemer moet investeren en doorontwikkelen. We zijn al twee keer uitgenodigd om een
reis naar China te maken, maar dat is lastig in deze tijd. Dat gaat nu niet. Wel hebben we al een
scooter mogen ontvangen uit China. Dit is voor ons weer een mooie nieuwe uitdaging.”

Milieu
“De e-chopper uit China is CO2 neutraal”, vervolgt Arnold. “Een beter milieu begint hier, dat meen
ik! Zelf hebben we zonnepanelen en onze woning is zonder gas. Het milieubeleid van ons bedrijf
staat duidelijk weergegeven op onze website. Een bedrijf uit Amsterdam vroeg mij eens naar de
uitstoot van een solex. Mijn wedervraag was: ‘Hoe komen jullie hier? Met een touringcar?’ Een
solex kanhonderd kilometer rijden op één liter benzine. Bovendien gebruiken wij hiervoor een
ultra schone uitgebalanceerde variant brandstof. Waar hebben we het dan over?”

Gezin
De glinstering keert terug in zijn ogen wanneer Arnold vertelt over zichzelf, zijn gezin en de
activiteiten die ze organiseren. “De minsken kenne my as de man mei in snor, op klompkes en ik
bin hiel loyaal. Myn gesin komt op ‘t earste plak. Ik freege myn famke te trouwen en dat hat wat
duorre, mar op e dei dat we 25 jier tegearre wiene, binne we troud, yn 2018. Us dochter Ingrid
wennet mei har freon Gorrit yn Aldemardum. Se mei noch graach helpe yn it bedriuw fan har
âlden, krekt as ús Arend.”

Wat je geeft krijg je terug
Samen met Hindrika organiseerde Arnold in 2019 de Mannendag in Balk. “Echt waar!”, grijnst
Arnold. “Mijn vrouw zat in de organisatie van een Mannendag, dat hoor je goed.” “Alle vrouwen
waren ook welkom, hoor,” zegt Hindrika, “als ze maar niet zeuren.” Na een verbaasde blik van de
interviewer moet ze nog harder lachen: “Het is een dag met een knipoog natuurlijk, een superleuk
uitje voor het hele gezin. De toegang is gratis, alle consumpties, van het drinken tot en met de
friet, kosten € 1,50. Toen we niemand konden vinden die voor dat bedrag patat wilde bakken,
hebben we zelf maar een kar gekocht, en we hebben hem nog steeds.”

Een ander evenement waarvan de organisatie elk jaar op hun agenda staat, is de Gaasterlandse
bromfietstoertocht, waar veel mensen aan deelnemen uit alle windstreken van Nederland. Het
kenmerkt de familie Wunderink. Ze zetten zich graag in om het andere mensen naar de zin te
maken. Want wat je geeft, krijg je terug …

Tekst: Gea de Jong-Oud
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden