Familie Pos in tv-programma 'Steenrijk Straatarm'

Foto Familie Pos

ECHTEN - Sinds 2019 woont de familie Pos aan de Tsjûkemar in Echten. Stephan, Ilona, Tygo en Bjorn werden bekend dankzij het programma 'Helemaal het einde.' Daarin verhuisden families naar Chili om daar een nieuw bestaan op te bouwen. .

De familie Pos werd het meest populair onder de kijkers en ze waren ook het succesvolst met hun eigen wijnen. Na het televisie-avontuur werd het wat rustiger rond de Posjes. Nu komen ze echter terug.

Het gezin doet mee aan het programma 'Steenrijk Straatarm' van SBS. Hierin zal een familie die het niet breed heeft een week lang in de villa van de familie komen wonen. Ze krijgen een ruim weekbudget om te besteden. Ilona, Stephan en de kinderen verhuizen op hun beurt voor een week naar de woning van het gezin dat maandelijks moeilijk rond kan komen. Daar zullen de Posjes rond moeten komen op bijstandsniveau.

Hoe het de beide families verging is woensdag om 20.30 uur te zien op SBS6.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden