FOTO'S / Begrijpelijke taal bij laaggeletterdheid: campagne 'Gezondheid is ook taal'

JOURE - Maandag werd in de bibliotheek van Joure de aftrap gegeven voor de campagne 'Gezondheid is ook taal' in de week van Lezen en Schrijven, die duurt tot en met aanstaande zondag. Met het ophangen van shirts aan de waslijn werd het startsein gegeven door wethouder Luciënne Boelsma, samen met Rixt Heegsma, directeur Bibliotheken Mar en Fean en directeur Sociaal Werk De Kear Henrieke Hofsteenge. De campagne draait om laaggeletterdheid, iets wat je aan het uiterlijk van mensen niet kunt zien. Daarom moet er worden gewerkt aan bewustwording. Laaggeletterdheid moet onder de aandacht worden gebracht in de gezondheidszorg en de zorgprofessionals hierbij te ondersteunen.

Moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen van informatie. Maar liefst 1 op de 10 inwoners van De Fryske Marren worstelt hier dagelijks mee en is laaggeletterd. Vaak gaat dit ten koste van iemands gezondheid. Men ervaart niet alleen meer stress en gezondheidsklachten. Ook de informatie in de gezondheidszorg wordt niet begrepen. Laaggeletterdheid zorgt in Nederland jaarlijks voor zo’n 264 miljoen euro extra gezondheidszorgkosten door meer ziekenhuisopnames en huisartsbezoeken.

Niet zo vanzelfsprekend
Veel informatie over gezondheid, ziekte en zorg bereikt ons namelijk via taal. Een brief van het ziekenhuis, de bijsluiter van medicijnen, een gesprek met de huisarts of de tandarts. Als je moeite hebt om informatie van artsen en zorgverleners te begrijpen, kan dat direct gevolgen hebben voor je gezondheid.

Daarnaast vraagt onze omgeving ook steeds meer om digitale vaardigheden, ook in de gezondheidszorg. Men verwacht dat mensen de websites en apps van zorgverleners wel begrijpen, dat men kan inloggen met DigiD, digitaal (aanvraag)formulieren in kan vullen of je kunt aanmelden bij een digitale aanmeldzuil in het ziekenhuis. Voor laaggeletterden is dit niet zo vanzelfsprekend. Zij beschikken vaak ook over zeer beperkte digitale vaardigheden.

Wasmand
Om met de laaggeletterdheid in de gemeente aan de slag te gaan werd tijdens de bijeenkomst de wasmand gepresenteerd. Deze is gevuld met materiaal om signalen van laaggeletterdheid te herkennen, op een goede manier het gesprek aan te gaan en mensen door te verwijzen naar de juiste hulp. De komende weken gaan vertegenwoordigers met de gevulde wasmanden op bezoek bij verschillende professionals in de gezondheidszorg.

Brienvenwasserette
Ook is er een brievenwasserette in de bibliotheek. Hier kunnen moeilijke brieven worden ingeleverd. Die worden vervolgens door de wasserette gehaald en komen er voor iedereen weer goed leesbaar uit. Verder worden op verschillende plekken in de gemeente waslijnen opgehangen met informatie voor inwoners over laaggeletterdheid. Zoals over de vraag waar iemand terecht kan als je iemand kent of bent met beperkte taalvaardigheden en welke mogelijkheden zijn er, zoals gratis cursussen.  
 
Het project 'Gezondheid is ook taal' is een initiatief van Sociaal Werk De Kear, Bibliotheken Mar en Fean, Stichting Lezen en Schrijven en gemeente De Fryske Marren.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden