Friese Voucherregeling is verlengd en budget verhoogd

Friese Voucherregeling is verlengd en budget verhoogd Foto Provincie Fryslân

FRYSLÂN - De 'Friese Voucherregeling' voor energiecoöperaties in Fryslân is verlengd. Tot 31 december van dit jaar kan de subsidie voor ondersteuning van lokale energieprojecten aangevraagd worden. Met de hiervoor bestemde regeling kunnen energiecoöperaties in Fryslân per project maximaal € 5.000 aanvragen.

De regeling zou 30 april aflopen, maar Gedeputeerde Staten heeft 18 april besloten deze langer open te stellen. De verlenging gaat samen met een verhoging van het budget met een extra 66.500 euro, tot een subsidieplafond van 166.500 euro. De regeling loopt inmiddels meer dan drie jaar. In totaal hebben 48 initiatieven subsidie ontvangen vanuit deze regeling.

Expertise ingehuurd
De vouchers zijn vooral ingezet om expertise in te huren voor de ontwikkeling van projecten om lokaal zonne-energie op te wekken. Dit betreft de voorbereiding van collectieve zonnedaken waarbij de inkomsten ten goede komen aan de lokale leefbaarheid. Of waaraan inwoners deel kunnen nemen die zelf geen zon op dak kunnen realiseren.

Er werden ook vouchers ingezet voor haalbaarheidsonderzoeken voor zonneparken. Deze haalbaarheidsonderzoeken zijn belangrijk voor coöperaties om vervolgfinanciering te kunnen organiseren.

Ondersteunen belangrijk
,,De afgelopen periode werden de vouchers breder ingezet dan de zon initiatieven. Met de huidige krapte op het electriciteitsnetwerk zetten energiecoöperaties ook meer expertise in voor energiebesparing, warmte, opwek en opslag en juist ook in de combinaties hiervan. Vanwege het maatschappelijk belang vindt het provinciebestuur het belangrijk om in de energietransitie de energiecoöperaties te blijven ondersteunen. Met de subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven komen gedragen energieprojecten dichter bij realisatie. Professionele ondersteuning is daarbij zeer belangrijk. Enerzijds om de realisatie te bevorderen, anderzijds om lokale initiatieven te beschermen tegen onnodige risico’s'', aldus de provincie.

De beschikbare middelen kunnen besteed worden aan voorbereidings- en proceskosten voor lokale duurzame energie projecten die bijdragen aan een goede business case van het project: het inkopen van juridische, financiële, technische, fiscale of organisatorische expertise van een deskundige.

Aanvragers kunnen in totaal vijf keer gebruik maken van een voucher. Aanvragen kan via het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden