FryslânDOK: 'Spoorzoeken' naar de Lelylijn

FRYSLAN - Wordt de Lelylijn de katapult die Noord-Nederland eindelijk een gedroomde toekomst in schiet? Of is de spoorlijn een fopspeen voor die noordelijke dromen? 

De FryslânDOK 'Spoorzoeken' gaat over de haalbaarheid en de wenselijkheid van de snelle spoorlijn tussen het noorden en de Randstad. Te zien op 3 juli bij NPO2 en op 4 juli bij Omrop Fryslân.

Met een zware lobby zet Noord-Nederland alles op alles om het komende kabinet ertoe te bewegen te investeren in de Lelylijn. Dat traject verbindt Amsterdam via Almere, Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten met Groningen - en liefst nog verder, via Duitsland tot aan Scandinavië. De Lelylijn zou een enorme impuls moeten geven aan de economie in Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe.

Deal
Er is een potentie-onderzoek gedaan naar de Lelylijn. Voor de noordelijke bestuurders is dat het bewijs dat de spoorlijn bestaansrecht heeft en goed te exploiteren is. Ze willen dat het Rijk nu eindelijk eens gaat investeren in de spoorverbinding, die in verschillende varianten al tientallen jaren op het verlanglijstje staat. In het recente 'Deltaplan voor het noorden' biedt de noordelijke regio het Rijk aan met de bouw van 220.000 extra huizen een groot deel van het landelijke woningtekort op te lossen, in ruil voor de Lelylijn. Met deze deal zou de Lelylijn niet louter een cadeautje voor het noorden zijn, maar ook een landelijk belang dienen.

Twijfels
FryslânDOK vroeg experts om het potentie-onderzoek en het 'Deltaplan voor het noorden' tegen het licht te houden. Zowel planologen van de Rijksuniversiteit Groningen als het College van Rijksadviseurs hebben hun twijfels over de uitgangspunten en realiteitszin van de spoorlijn-plannen. Een andere belangrijke factor in de haalbaarheid is het buitenland. Past het doortrekken van de spoorlijn naar Hamburg en Scandinavië, in de plannen van Duitsland en de Europese Unie? FryslânDOK stelde deze vraag aan een Euro-parlementariër transportzaken en ontmoette in Duitsland de staatssecretaris spoorzaken van de Duitse Bundesregierung. Hun opmerkelijke antwoorden werpen een andere blik op de zo gewenste Lelylijn.

FryslânDOK: 'Spoorzoeken' naar de Lelylijn
Zaterdag 3 juli, 15.30 uur, NPO2 (herhaling 4 juli 13.10 uur)
Zondag 4 juli, 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling ieder uur)
FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden