Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de RK kerken

SNEEK- De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden.

Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Sint-Antonius van Paduaparochie

Voor de Sint-Antonius van Paduaparochie met de locaties Blauwhuis, Heeg, Roodhuis en Sneek heeft dit de nodige consequenties nl. · Alle geplande vieringen op kerstavond (24 december) gaan NIET door. ·

Op Kerstavond is er 1 viering voor de hele parochie in de Sint Josephkerk te Heeg. De aanvangstijd is 21.00 uur

De viering wordt via een livestream uitgezonden: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2134-Antonius-van-Padua-Parochie-Locatie-Heeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden