Geen staking in Tjongerschans op 16 maart

HEERENVEEN - Ziekenhuis Tjongerschans doet niet mee aan de landelijke stakingsdag op donderdag 16 maart.

In veel ziekenhuizen leggen medewerkers die dag voor 24 uur het werk neer om aandacht te vragen voor betere arbeidsvoorwaarden. Geplande afspraken en operaties gaan in Tjongerschans op 16 maart gewoon door. Hoewel de actiebereidheid onder het personeel groot is, heeft het actiecomité aangegeven dat er te weinig animo is om mee te doen aan de stakingsdag. Het comité bereidt wel andere (ludieke) acties voor op 16 maart. Deze acties hebben geen invloed op de patiëntenzorg. De patiëntenzorg in Tjongerschans gaat dus volgens planning gewoon door. Er worden geen zondagsdiensten gedraaid.

Onderhandelingen voor nieuwe cao in impasse

Eind februari zijn de cao-onderhandelingen voor ziekenhuizen in een impasse beland. Het ultimatum dat door de vakbonden op tafel werd gelegd, is niet geaccepteerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Tjongerschans gunt al haar medewerkers een goede cao die recht doet aan de medewerkers en het waarborgen van goede zorg. We hopen dat er snel duidelijkheid komt. De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nederland telt 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra, waarvan een aantal met meerdere locaties. De cao Ziekenhuizen liep af op 31 januari 2023.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden