Geld Stichting Westermeer voor onder andere zeilen, fietsroute en tenues

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2022 een zestal subsidies toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van 31.600 euro.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. Jaarlijks wordt er ongeveer € 180.00,00 aan subsidies verstrekt.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. De onderstaande aanvragen zijn toegekend:

- Plaatselijk Belang Broek
Voor het uitbrengen van een jubileumboek in verband met het 75 jarig bestaan van de vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.200,00 toegezegd.

- Volleybalclub Joure
Voor de aanschaf van nieuwe tenues en trainingsmateriaal heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 5.400,00 toegezegd.

- Stichting Bibliotheken Mar en Fean
Voor de organisatie van de jaarlijkse cultuurdag (Uit Festival) op 10 september 2022 te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 8.000,00 toegezegd.

-Stichting Noord Nederlands Kamerkoor
Voor de organisatie van een kerstconcert op 19 december 2022 in de RK kerk te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 5.000,00 toegezegd.

- Stichting Skutsje de Lege Walden
Voor de vervanging van de verouderde zeilen (grootzeil en de fok) van het Skûtsje
“De Lege Wâlden” heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 11.000,00 beschikbaar gesteld.

- Stichting Noorderwind Muziekproducties
Voor de organisatie van een Muzikale Fietsroute De Fryske Marren op 4 september 2022 heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden