Gemeente pakt groei waterplanten aan

Foto De Fryske Marren

DFM - Ook in De Fryske Marren is er sprake van waterplanten die harder groeien dan gewenst. Ze zorgen voor overlast en schade aan de natuur. Om hier wat aan te doen wordt er deze week gestart met de aanpak van deze plantengroei.

,,In de zomer halen we op een paar locaties in de gemeente plantensoorten weg die de doorstroming tegenhouden. Het gaat dan alleen om officiële watergangen waar het belangrijk is dat er voldoende doorstroming is'', aldus de gemeente.

Ook op locaties waar plantsoorten voorkomen die voor overlast en schade aan de natuur zorgen worden aangepakt. Deze invasieve planten worden in de hoofdwatergangen onderwater gemaaid. Daarmee moet de aan- en afvoer van water op deze plekken worden verbeterd.

Bedreiging
Het maaien onder water gebeurt ook in andere watergangen of vijvers. De invasieve plantsoorten vormen daar een bedreiging voor de natuur en andere planten die daar oorspronkelijk groeien, de inheemse soorten. ,,Ook doen wij dit voor waterrecreatie, zodat u daar kunt zwemmen en varen. We maaien met een maaiboot onderwaterbeplanting af en verwijderen dit uit het water. Door dit meerdere keren te doen hopen we dat we de beplanting onder controle houden.''

Najaarswerkzaamheden in september
In september wordt er gestart met onderhoudswerkzaamheden, waarbij de overige watergangen en een gedeelte van de vijvers gemaaid worden. ,,We maken de vlakke bodem en zuidoost kanten van de vijvers en watergangen schoon. Aanvullend maaien we in stappen oevers en aangrenzende grasvelden.