Gevelreclame uit en thermostaat omlaag bij ROC Friese Poort

Foto Henk van der Veer

SNEEK- De gevelreclame gaat vanaf deze week uit en de thermostaat gaat omlaag op alle vestigingen van ROC Friese Poort. Het zijn een paar van de maatregelen die de school neemt om het gas- en elektriciteitsverbruik drastisch te verlagen. “Nu de grondstoffen schaars zijn en de energieprijzen de pan uit rijzen, is het nodig nog verder te verduurzamen”, zegt Remco Meijerink voorzitter van het college van bestuur. De energiekosten voor ROC Friese Poort stijgen dit jaar van 1- naar minimaal 5 miljoen euro op jaarbasis. De school wil het gas- en elektriciteitsverbruik met 20 procent verlagen. 

Maatregelen  

Verlichting wordt alleen nog ingeschakeld waar mensen zijn, dus gaat de gevelreclame in ieder geval uit. Daarnaast gaat de thermostaat omlaag naar 19 graden. Ruimten waar mensen kort verblijven, zoals bijvoorbeeld de hal, worden minimaal verwarmd. En er wordt kritisch gekeken naar andere mogelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld de openingstijden ’s avonds. Naast technische oplossingen wordt ook een beroep gedaan op medewerkers en studenten om een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld door computers en machines direct uit te zetten na gebruik. 

CO2-neutraal in 2030

“De stijgende energiekosten kunnen nu uit de reserves betaald worden omdat we financieel gezond zijn. Maar voor de lange termijn is een andere oplossing nodig. En uit duurzaamheidsoverwegingen willen we als ROC Friese Poort natuurlijk ook een bijdrage leveren nu de grondstoffen schaars zijn.  Qua verduurzaming van gebouwen gaan we door op de al ingeslagen koers. Met de nieuwbouw in Drachten en Leeuwarden hebben we al veel geïnvesteerd in duurzame gebouwen die deels of geheel gasloos zijn. De planvorming en vervanging van Wilaarderburen en het D-gebouw in Drachten is in volle gang. En in oktober dit jaar wordt de locatie Wetterwille vervangen door locatie Nij Smellinghe. Ook gasloos en met een duurzaam energieconcept.

Daarnaast zijn voor alle gebouwen meerjarenonderhoudsplannen gemaakt om installaties in de toekomst op een duurzame manier te vervangen. In 2030 willen we CO 2-neutraal zijn. ”, aldus Meijerink
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden