Grote Archeologieprijs voor project Wyldemerck

Deelnemer Wijlfries houdt trots de bokaal omhoog die op 20 oktober werd uitgereikt. Foto J. Wijnen)

HARICH - In het bos bij Harich wordt gezocht naar het veerden van voormalig Kamp Wyldemerck, waar tussen 1954 en 1969 Molukkers gehuisvest waren. Oud-bewoners doen op de locatie archeologisch onderzoek en daar hebben ze nu de 'Grote Archeologieprijs' voor ontvangen. Het project ‘Wyldemerck, samen zoeken naar barakken in de bossen’ kreeg de tweejaarlijkse prijs van Stichting Archeologie en Publiek (SAP). De winnaar werd na een publieksstemming verkozen uit een shortlist van twaalf inzendingen.

Het project Wyldemerck betreft archeologisch onderzoek naar een kamp nabij het Friese Balk waar tussen 1954 en 1969 een islamitische Molukse gemeenschap was ondergebracht. Het woonoord was na verlating ontmanteld en door bos overwoekerd, maar de resten van barakken, een moskee en minaret waren nog terug te vinden. Het onderzoek, waaronder een deel bestond uit opgraving, vond plaats op verzoek van terreineigenaar Staatsbosbeheer en werd grotendeels uitgevoerd door oud-bewoners en hun nazaten, omwonenden, enige archeologen en het Moluks Historisch Museum.

Toegankelijk maken van archeologie
De prijs werd in ontvangst genomen door een delegatie van de Molukkers, archeologen en een Staatsbosbeheer. Zij onderstreepten de grote betekenis van de de prijs voor de Molukse gemeenschap. De jury wees op het groeiende belang van het toegankelijk maken van archeologie voor de hele samenleving. Voor de organisatoren was ‘publieksbereik’ echter niet voldoende. Hun vertrekpunt was wat mensen zelf belangrijk vinden. “Voor je echt iets kan doen moet je eerst met de mensen in gesprek gaan en een relatie op te bouwen”, zeggen marjolijn kok en Jobbe Wijnen daarover. “Daarna bleek het vrij eenvoudig oud-bewoners te interesseren voor archeologie. Het project inbedden in de monumentenzorg was eigenlijk ingewikkelder.”

Bij de prijs hoort een artikel in het blad Archeologie Magazine (voorjaar 2023). Het project Wyldemerck loopt nog door tot volgend voorjaar. Naar aanleiding van de verhalen en de analyse van de archeologische resten wil Staatsbosbeheer in gesprek over hoe het terrein Wyldemerck kan worden heringericht.

Lees ook www.grootdefryskemarren.nl/grootdefryskemarren/algemeen/fotos-speuren-naar-het-verhaal-van-kamp-wyldemerck
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden