Heropening Filosofisch Café Sneek met Sybe Schaap

Foto Rob Kamminga

SNEEK- Na een jaar van digitale bijeenkomsten heropent op de derde dinsdag van september (21-9) het Filosofisch Café Sneek. Op deze avond verwelkomen we gastspreker Sybe Schaap, politiek filosoof, auteur van diverse boeken en voorheen senator voor de VVD in de 1e kamer. De titel van Schaap's voordracht is 'De teloorgang van het burgerschap'.

Glijd ons land af naar een autocratie? Hiervoor is geen machtsgreep nodig, een sluipend proces waarin de Nederlandse burger gewillig meegaat is voldoende. Sybe Schaap maakt zich ernstig zorgen over onze democratie. De opbouw van onze rechtsstaat is te danken aan actieve burgers in alle geledingen van de samenleving. Gelijkheid en vrijheidsrechten vragen niet alleen gedegen wetgeving maar ook een vitale democratie en een actief burgerschap. Volgens Schaap is dit burgerschap aan verval onderhevig. We laten politiek en landsbestuur teveel over aan degenen die het voor ons moeten regelen. Politieke partijen en verkiezingen slaan geen brug meer tussen de burger en de staat. 

Huiswerk voor wie zich voor wil bereiden: Hoofdstuk 1 uit de grondwet! De lezing start om 20.00 uur in de zaal van De Walrus, ingang aan de Grote Kerkstraat.  De entree is € 9,50, voor aanmelden en meer informatie: www.fcsneek.nl