Informatie voor vrijwilligers DFM vanaf nu bij bibliotheken

Op de foto van links naar rechts: Nathalie Keers (vrijwillige medewerker VIP!), Betty Wiersma (Bibliotheekmedewerker), Suzanna Nieuwaal (vrijwillige medewerker VIP!), Meindert Kuiper (vrijwillige medewerker VIP!) en Marloes Hoving (vrijwilligerscoördinator VIP!). Foto VIP!

DFM - Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) verhuisde onlangs naar de plaatselijke bibliotheken in Balk en Lemmer. Vanaf vandaag heeft VIP! ook zitting in de bieb van Joure. Met de samenwerking zijn de informatiepunten gevestigd daar waar veel mensen komen. Goed voor de zichtbaarheid en toegankelijkheid.

,,We zijn erg blij met de verhuizing naar de bibliotheek. Dit is een prachtige centrale locatie waar veel mensen even langskomen”, vertelt Laurine Wierda, vrijwilligerscoördinator van VIP! Balk. ,,De bibliotheek is een echte ontmoetingsplek”, aldus Betty Wiersma van Bibliotheken Mar en Fean. ,,Er is al plek voor o.a. Regelhulp, Repaircafé, Vrouwenpraat en Seniorweb. Het VIP past daar heel goed bij. Wij zijn een Bibliotheek van en voor mensen."

Bereikbaar voor alle inwoners
De reden dat VIP! De Fryske Marren verhuist naar de lokale bibliotheken is om de toegankelijkheid te vergroten voor mensen die kennismaken met vrijwilligerswerk. Ook vrijwillige medewerker van het VIP!, Etty Tijmstra, is enthousiast over de verhuizing: ,,De bieb is een mooie locatie om vrijwilligers te ontvangen en intakegesprekken te voeren. Ook kunnen mensen een kijkje nemen in de vacaturemap die klaarligt.”

Vrijwilligers Informatie Punt
VIP! De Fryske Marren is onderdeel van Sociaal Werk De Kear en staat voor Vrijwilligers Informatie Punt. Sociaal Werk De Kear ondersteunt alle inwoners in De Fryske Marren met vragen over onder andere gezondheid, geld, leefbaarheid, leefstijl, opvoeden, mantelzorg, opgroeien en eenzaamheid. Vrijwillige medewerkers van het VIP! beheren een up-to-date vacature- en trainingsoverzicht en bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties uit de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast geven ze informatie, advies en ondersteuning aan mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen en organisaties die vrijwilligers zoeken.

Iets betekenen voor een ander
,,Het doel van VIP! De Fryske Marren is vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met elkaar in contact brengen. Op de website www.vipdefryskemarren.nl kunnen (potentiële) vrijwilligers en organisaties terecht voor actuele vacatures”, vertelt Marloes Hoving, vrijwilligerscoördinator van VIP! Joure. De vrijwillige medewerkers van het VIP! zijn er voor iedereen die vrijwillig iets voor een ander wil betekenen.

Voor wie graag iets voor iemand willen betekenen en benieuwd is naar de mogelijkheden van vrijwilligerswerk, kan terecht in de bibliotheken van De Fryske Marren.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden