Informatieavond in IJlst over herbestemming gemeentehuis en transitie Stadsbelang

Gemeentehuis IJlst
Archieffoto

IJLST - Maandag 6 maart zijn alle inwoners van IJlst welkom aanwezig te zijn bij een informatieavond georganiseerd door gemeente Súdwest-Fryslân en Stadsbelang IJlst. Tijdens deze avond worden twee thema's besproken: de herbestemming van het gemeentehuis en Stadsbelang IJlst zal uitleg geven waarom ze gekozen hebben om als stichting verder te gaan.

Gemeentehuis
In 2015 is IJlst gevraagd mee te denken over de herbestemming van het gemeentehuis. Eind 2022 is een nieuwe verkenning gedaan op welke manier de herbestemming van het gemeentehuis kan worden uitgevoerd. De resultaten van deze verkenning worden besproken met de inwoners van IJlst.

Moeten er studio's voor jongeren gerealiseerd worden? Of juist een mix met betaalbare woningen voor jong en oud. Zou dat het beste kunnen door het huidige gebouw te renoveren, of juist nieuwbouw te plegen? Allemaal belangrijke uitgangspunten om over te brainstormen en te inventariseren hoe de IJlster bevolking erover denkt. De uitkomsten zal de gemeente serieus meenemen om de definitieve richting te bepalen.

Stadsbelang IJlst
Aansluitend op deze avond, vertelt Stadsbelang IJlst waar ze zoal mee bezig zijn. Onlangs is de transitie van vereniging naar stichting gemaakt met als doel dat Stadsbelang meer de rol van netwerkorganisatie gaat vervullen. Welke beweegredenen liggen hieraan ten grondslag en waarom is deze keuze gemaakt?

De informatiebijeenkomst maandag is in MFC De Utherne en begint om 20.00 uur.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden