Inwoners Sint Nyk e.o. laten zich inlichten over nieuwbouwplannen

SINT NICOLAASGA - Afgelopen week werd er een informatiemarkt gehouden over de nieuwbouwplannen die voor Sint Nyk op de planning staan. Tijdens de markt konden belangstellenden ook informatie krijgen over het verplaatsen van sportvoorzieningen en de basisscholen, dat samenhangt met de geplande nieuwbouw van woningen.

De bijeenkomst, die werd georganiseerd door gemeente De Fryske Marren samen met de scholen en sportverenigingen, leverde veel positieve geluiden van bezoekers op. Op de huidige hoofd voetbalveld van VV Renado zal een nieuw schoolgebouw plaats krijgen, waarvan door zowel katholieke basisschool It Klimmerblêd als christelijke basisschool De Paedwizer gebruik zal worden gemaakt. De overige terreinen staan woningen gepland.

Nieuw sportcomplex
Met het plan van de school en woningen op het voetbalveld verhuist VV Renado naar een nieuw sportcomplex in de buurt van de manege. Naast de plaatselijke voetbalvereniging zal ook de jeugd van de Renado - VVI - Langweer Combinatie (RLVC) gebruik van het terrein gaan maken. Voetbal Vereniging Idskenhuizen (VVI) gaat, nadat men daar eerder een negatief gevoel had over een nieuw sportcomplex, ook weer om tafel. Dit zal gebeuren in een gezamenlijke stuurgroep die naast VVI bestaat uit VV Renado en VV Langweer.

Geïnteresseerden konden naast informatie inwinnen ook ideeën voor aanvullingen op de getoonde plannen achterlaten. Deze aanvullingen zullen in het vervolgtraject worden besproken.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden