Jaarlijks onderhoud aan sloten en vijvers in Heerenveen

HEERENVEEN – Momenteel is het bedrijf Jelle Bijlsma druk met het verwijderen van overtollig groen uit de sloten en vijvers in Heerenveen.

Het water wordt schoongemaakt met een maaiboot, gras, riet en andere waterplanten worden hiermee verwijderd.

Begroeiing in sloten verwijderen

Takken, (hekkel)afval en andere materialen die een goede doorstroming belemmeren, moeten uit het doorstroomprofiel worden verwijderd en afgevoerd. Duikers moeten schoongemaakt zijn en het water optimaal kunnen doorlaten (materiaal in, voor of achter de duiker verwijderen).

Foto's: ©Nico Vink

De werkzaamheden (schouw) dienen voor 1 november klaar te wezen.