Jan Nadema beheert begraafplaatsen van Makkum en omgeving

Foto: Sjirk Wijbenga

MAKKUM - Twee jaar geleden werd Jan Nadema tot administrateur en beheerder van de begraafplaatsen Makkum en Cornwerd benoemd.

Binnenkort wordt de administratie van Skuzum en Piaam daaraan toegevoegd. Sinds zijn benoeming is Jan met de regelmaat van de klok op het Makkumer kerkhof te vinden. Hij is er voor de kleine klusjes.

Jan doet dit werk met plezier. “Ik ha der wol nocht. De boel wat skjin hâlde en soargje dat it der kreas by leit.” Het algemeen onderhoud en grafdelven wordt uitgevoerd door hoveniersbedrijf Bosma. Het schoonmaken van de grafstenen, dat op afspraak moet worden gedaan, valt hier ook onder.

Voor velen is de begraafplaats een bijzondere plek. Daar ligt immers familie ligt. Het valt Jan steeds meer op dat bezoekers graag een rondje lopen. “Der binne altiten wol besikers. Ik bin der noait allinne. Dan hast al gau eefkes in praatjes en krijst in bân mei de minsken. Ien fan de moaie aspekten fan dit wurk.”

Zoals met zoveel archieven van begraafplaatsen was ook het Makkumer archief niet op orde. Een aantal jaren geleden schafte de commissie daarom het softwarepakket BAM aan. Thuis is Jan bezig met het invoeren van de gegevens van overledenen en nabestaanden. Het is een monnikenwerk waar veel tijd in moet worden gestoken.

Ruim 600 overledenen zijn tot nu toe ingevoerd Alle zerken zijn gefotografeerd en die worden toegevoegd bij de informatie van de overledene. Op deze wijze krijg je beter toegang tot informatie van overledenen, relaties, begraafplaatsen documenten en uitgebreide communicatiemogelijkheden.

Jan beheert het datapakket. Commissieleden kunnen eveneens toegang krijgen maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen.

Grafmanagement

Oude graven die voor onbepaalde of zeer lange tijd zijn uitgeschreven zijn vaak een probleem voor begraafplaatsen. Het is soms een moeilijke zaak om nabestaanden terug te vinden.

Jan wordt daar dikwijls mee geconfronteerd. Soms plaatst hij een bordje bij het graf met de tekst: ‘Wil de rechthebbende van dit graf zich melden bij de beheerder’. Komt er geen reactie dan start hij een zoektocht op internet om nabestaanden op te sporen. “En as ik der net út kom,” zegt Jan, ”dan gean ik nei Siebe Stellingwerff. As dy it net fine kin dan wurdt der romme. Dat wurdt dan besletten troch de kommisje.”

Nieuwe graven worden nu voor 25 jaar uitgegeven. Ze moeten voldoen aan de gestelde richtlijnen en er mag een bloemenperkje van 80 cm voor de zerk worden aangebracht. “Dat is yn it ferline noch wolris misgongen en wurdt dan mar troch de fingers sjoen,” aldus Jan. Hij heeft op de computer een plattegrond gemaakt van de begraafplaats en wil die graag in het kastje plaatsen bij de kerk. Er is geen ruimtegebrek op de begraafplaats en op het oude kerkhof worden binnenkort veel graven geruimd.

Vanaf 1 januari zijn er acht begrafenissen geweest. Dat is relatief weinig vergeleken met voorgaande jaren. De populariteit van crematie is de afgelopen jaren flink gestegen. Overledenen kunnen indien gewenst bijgezet in de hiervoor beschikbare urnenzuil op de begraafplaats.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden