Kamers met Kansen breidt uit naar Heerenveen

HEERENVEEN - Kamers met Kansen (KmK) breidt uit van Leeuwarden naar Smallingerland, Heerenveen en Súdwest-Fryslân.

KmK is er voor jongeren van ROC’s die door problemen thuis of op school en/of schulden niet aan studeren toekomen. KmK biedt ze een woonplek en een steun in de rug bij wonen, leven en leren met als doel dat de jongere een diploma haalt!

Kamers met Kansen in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Smallingerland Sinds 2011 heeft Kamers met Kansen 12 woonstudio’s in Leeuwarden. De Friese gemeenten hebben, verenigd in het Sociaal Domein Fryslân, de handen in elkaar geslagen om KmK verder uit te rollen. In de gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Smallingerland komen er in totaal 12 kamers bij. KmK ontvangt hiervoor subsidie van de gezamenlijke Friese gemeenten. Door de samenwerking tussen Zienn, de ROC’s, woningcorporaties Accolade en Elkien en de betrokken gemeenten is het mogelijk om het project KmK uit te rollen in deze gemeenten.

8 februari 2019 van start in Sneek Op 8 februari wordt in Sneek de eerste KmK-woonplek in gebruik genomen! In Súdwest-Fryslân komen er dit jaar nog drie plekken bij. Via de woningcorporaties komen er ook in Heerenveen en Smallingerland woonplekken, zodat Kamers met Kansen ook daar in 2019 van start kan.

Als leren lastig is Kamers met Kansen is er voor jongeren die studeren aan een ROC in Friesland, en door een instabiele (thuis)situatie moeilijk aan leren toekomen. Als leren lastig is, dreigen schooluitval en ergere problematiek. Een eigen woning via KmK voorkomt dat. In de eigen woning vindt de jongere de rust om zich te concentreren op de studie. Een vrijwilliger van Zienn coacht hem of haar bij onder andere de studie, wonen en financiën. Aanmelding loopt via het ROC. Meer informatie over hoe Kamers met Kansen werkt, is te vinden op de website van Zienn.

Toekomstperspectief

Jongeren wonen maximaal 1,5 jaar via KmK, leren er zelfstandig wonen en behalen een diploma of startkwalificatie. En dat is onmisbaar voor een plek op de arbeidsmarkt en het opbouwen van een zelfstandig bestaan. In de afgelopen 5 jaar heeft Kamers met Kansen al 85 jongeren op weg geholpen. Ruim 90% van de jongeren heeft daarna hun leven beter op orde qua financiën, sociaal netwerk, toekomstperspectief en huisvesting/voorkomen dak- en thuisloosheid.

Foto: ©Zienn