Kerken hebben gezamenlijk een studiecentrum opgericht: Compascuum

Entree Hemkerk Sneek

SNEEK- Kerken hebben gezamenlijk een studiecentrum opgericht, met cursussen, seminars, gespreksavonden en workshops.

Net als scholen, voetbalverenigingen weten ook kerken elkaar steeds beter te vinden als het om samenwerking gaat. Een mooi voorbeeld daarvan is het gezamenlijk studiecentrum “Compascuum” dat inmiddels het vijfde seizoen ingaat. Een breed palet van studies en workshops heeft inmiddels plaats gevonden meest uiteenlopende onderwerpen zoals, “Omgaan met dementie”, “Begraven of cremeren?”, “Bijbel en Astronomie” en vele andere onderwerpen die te maken hebben met geloof en ethiek.

Ook dit seizoen is een programma met uiteenlopende studies, zoals bijvoorbeeld ds. Geert Bruinsma die een aantal lezingen houdt over Dietrich Bonhoeffer  en organiseert de RK kerk een aantal seminars over “Bronnen van bezieling”. Iedereen voor wie geloof en religie nog altijd niet (heel) ver van bed is de website www.compascuum vast interessant. 

Kruisbestuiving
Jaarlijks wordt een programma opgesteld waarin de deelnemende kerken hun eigen studies openstellen voor mensen die niet tot hun eigen kerkgemeenschap horen. Op deze wijze vindt een mooie “kruisbestuiving” plaats van christenen uit de diverse kerken. Daarnaast ontwikkelt Compascuum ook eigen studies en thema-avonden. Afgelopen seizoen was er een “Cursus Pastorale begeleiding” voor niet-professionele werkers die meer wilden weten over dit onderwerp. Zo mogelijk vindt daar dit seizoen nog een vervolg op.

Gezamenlijk weiden
Compascuum betekent “Gezamenlijke Weidegrond.”  Samen als kerken er zijn voor mensen in Sudwest Fryslan. De cursussen worden eens in de veertien dagen aangeboden op de maandagavond,  in de Hemkerk aan de Smidsstraat 8 in Sneek.  Alle cursussen en seminars e.d. zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging.  In een enkel gevallen wordt een bijdrage van de deelnemer gevraagd.


Compascuum is niet een verlengstuk van een bepaalde kerk of geloofsgemeenschap. “Wij geloven dat mensen opnieuw in het Licht mogen komen door verdieping en, opnieuw geboren,  deel mogen hebben aan het Koninkrijk van God. Die band geeft tegelijk ruimte voor elke kerk om in hun eigen cultuur en traditie te blijven” zegt Peter van der Weide van de RK Padua Parochie in Sneek

Naast bijeenkomsten die fysiek worden georganiseerd, zijn ook digitale cursussen en seminars te vinden op de website www.compascuum.com.

Compascuum staat ook open voor mensen die zich kunnen vinden in de opzet van Compascuum en zelf een cursus of seminar willen verzorgen.

Zij kunnen daarvoor contact opnemen met Piet Speelman telefoon 06-30368570.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden