Kerkgemeenten Oude- en Nieuwehorne, Bontebok en Katlijk-Mildam verder als
Protestantse Gemeente ‘De Tjongervallei’

OUDEHORNE - Na al een intensieve samenwerking tussen de twee buurgemeenten op kerkelijk gebied, waaronder de aanstelling van een gedeelde dominee, ontstond de behoefte om van twee gemeentes één nieuwe kerkelijke gemeente te maken. 

Vanaf zondag 17 september gaan de protestantse gemeentes Oude- en Nieuwehorne, Bontebok en Katlijk/Mildam samen verder als de Protestantse gemeente

‘De Tjongervallei’. De bijzondere startdienst op deze dag, met als thema: Ga je mee… samen verder!, zal beginnen om 10.00 uur in de vernieuwde kerkzaal aan de Schoterlandseweg 20 in Oudehorne.

Op zaterdag 16 september wordt de kerkzaal van Oudehorne, die een jaar geleden werd gesloten voor een ingrijpende verbouwing, feestelijk heropend. Vanaf 16.00 uur is er een besloten bijeenkomst voor alle vrijwilligers en vertegenwoordigers van bedrijven die hebben meegewerkt aan de verbouwing. Vanaf 17.00 uur is er een gezellig Open Huis met een hapje en drankje voor iedereen die een kijkje wil nemen.

Dominee Dingena Hasper: “We zijn al een hele tijd bezig met de voorbereidingen voor dit bijzondere en feestelijke moment. Twee gemeentes die elkaar gaan versterken om samen in Woord en Daad iets te kunnen laten zien van onze opdracht en inspiratie. Wij willen net als Jezus, Gods liefde door geven in woord én daad in onze dorpsgemeenschappen.”

Multifunctioneel kerkgebouw

In het vernieuwde, multifunctionele kerkgebouw van Oudehorne is het nu ook realiseerbaar om grote en bijzondere vieringen te organiseren. Door de moderne technieken, waaronder licht, geluid en projectie en de flexibele indelingsmogelijkheden zijn verschillende soorten bijeenkomsten mogelijk. In de kerken van Katlijk en Nieuwehorne zullen ook met enige regelmaat diensten worden gehouden. Hasper: “Helaas moeten we wel afscheid nemen van de Tsjongertsjerke in Mildam. In dit kerkgebouw is gedoopt, beleden, gerouwd en getrouwd en dit afscheid brengt veel emoties met zich mee. In een bijzondere afscheidsdienst zullen we hier op zondagmiddag 10 september bij stil staan in Mildam.”  
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden