Woningen in Woudsend worden gemeentelijk monument

WOUDSEND- Na een verzoek van de Historische Kring Woudsend, zijn de acht woningen aan de Molestrjitte 10 t/m 24 in Woudsend aangewezen als gemeentelijk monument. De woningen zijn eigendom van woningstichting Elkien. Monumentencommissie Hûs en Hiem heeft positief geadviseerd over de aanvraag.

De woningen uit 1920 liggen net buiten het beschermd dorpsgezicht van Woudsend. De woningen zijn voor Woudsend en ook daarbuiten bijzonder, omdat dit het oudste (sociaal) woningbouwcomplex is van de oude gemeente Wymbritseradiel. De woningen zijn sober maar zorgvuldig vormgegeven. De woningen zijn beschermenswaardig vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden.

Als panden aangewezen worden tot gemeentelijk monument geldt een extra vergunningplicht voor het slopen, verstoren of in enig opzicht wijzigen. De monumentstatus kan ook een positieve invloed hebben op eventuele restauratie of verbouwplannen. De gemeente heeft voor gemeentelijke monumenten namelijk subsidie beschikbaar. Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden beschikbaar via het Nationaal Restauratiefonds.