Lezing Pieter Post: ‘De dominee, de dokter en een niet-natuurlijke dood’

HEERENVEEN - Pieter Post is predikant van de doopsgezinde gemeente Heerenveen-Tjalleberd. In 2021 had hij studieverlof. Dat besteedde hij aan een enquête onder huisartsen en geestelijken over het onderwerp euthanasie.

Het ging om de vraag in hoeverre het gewenst is dat dominee en huisarts met elkaar samenwerken in een situatie van levensbeëindiging thuis. Daar heeft hij goede ervaringen mee, en dat leek hem een goed uitgangspunt voor meer verdieping. Geestelijken uit de breedte van de kerk deden eraan mee, en de resultaten zijn zowel ontroerend als verrassend, maar ook kritisch. Dat geldt ook voor de huisartsen die eraan deelnamen.

In deze lezing geeft Pieter Post u een verslag van dit veldonderzoek, inclusief een voorbeeld van een liturgie voor levensbeëindiging. Het gaat nadrukkelijk om de samenwerking, niet direct over de rol van nabestaanden. Ook is het niet een theologie, maar er komen wel geloofsbelevingen in voor. Uiteraard leent dit onderwerp ook voor een gedachtenwisseling. Opgeven voor deze bouwsteen hoeft niet. Wees welkom!

Datum: 17 april 2023

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Triade in Trinitas

Kosten: € 7,00 entree (incl. drankje)
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden