Lions Heerenveen 2.0 gaat kerstmaaltijden bezorgen bij kwetsbare groep mensen

HEERENVEEN - Niet iedereen kan kerst met zijn dierbaren vieren en niet iedereen krijgt altijd de persoonlijke aandacht die hij of zij verdient. 

Sinds een aantal jaren organiseert Lions Heerenveen 2.0 in het restaurant van Tjaarda Oranjewoud het evenement “kerst vier je samen”, een kerstdiner met daarbij ook een avondvullend entertainment programma voor ouderen, eenzamen en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ieder jaar neemt het aantal aanmeldingen toe, hetgeen aantoont dat het ook echt in een behoefte voorziet, deze kwetsbare groep mensen kijkt hier naar uit, het samen zijn, de gezelligheid, de verbinding en uiteraard het voortreffelijke eten en drinken en dat allemaal kostenloos. De Lions Heerenveen 2.0 realiseert zich dat het dit jaar niet makkelijker geworden is, maar wellicht wel noodzakelijker om voor deze doelgroep juist dit jaar samen kerst te vieren.

Kerst vier je samen ! Maar hoe doe je dat in corona-tijd ?

Op zondag 13 december 2020 vanaf ongeveer 18 uur zorgt Lions Heerenveen 2.0 samen met hun trouwe partners Tjaarda Oranjewoud, stichting Wera en meerdere sponsoren voor een prachtige kerstmaaltijd die ze persoonlijk thuis gaan bezorgen bij hun ruim 125 gasten. Om het ook dit jaar breder te trekken dan alleen het diner en toch die verbinding te zoeken, organiseert Lions Heerenveen 2.0 in samenwerking met Podium.TV aansluitend vanaf 19.30 uur een televisie uitzending met een 1-1,5 uur durend programma dat speciaal gemaakt gaat worden voor deze gasten en de gehele doelgroep!

In de afgelopen jaren konden mensen die dit initiatief een warm hart toedragen zich aanmelden als buddy door € 25 over te maken. Als buddy werd je dan gekoppeld aan iemand uit de doelgroep om deze op te halen van (te)huis, deze de gehele avond te begeleiden en uiteraard mee te eten en te drinken om aan het einde van een geslaagde avond ze weer veilig thuis te brengen. Vanwege Covid-19 zal er dit jaar verder geen actieve rol van de buddy mogelijk zijn, maar is de financiële ondersteuning om alles mogelijk te maken nog steeds even hard nodig, er kan gedoneerd worden via de website https://www.lionsheerenveen.nl/kerstdiner Bij de donatie kan een persoonlijke boodschap voor de gasten doorgegeven worden welke op de kerstkaart gedrukt zal gaan worden. Tenslotte kan iedereen van het avond programma genieten door af te stemmen op Podium.TV*.

Op deze wijze trachten De Lions Heerenveen 2.0 met haar partners een traditie in stand te houden voor een groep die het keihard nodig heeft en hun aan het einde van dit historische en voor velen bijzondere lastige jaar toch een lichtpuntje te geven.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden