Nannewiid in het nieuws, vervolg op 29 oktober

Foto Henriette Keun

OUDEHASKE - Het Nannewiid slibt snel dicht en waterplanten worden een steeds groter probleem. Zeker in de zeer warme tijden van de afgelopen weken wordt ontegenzeggelijk duidelijk hoe belangrijk het behoud van ons Nannewiid is, zowel voor natuur als voor recreatie. Dat kwam naar aanleiding van een bijeenkomst in het Kulturhus in Oudehaske afgelopen week in het nieuws.

Tijdens het werkatelier werd er gesproken over de problematiek, maar vooral ook over de kansen van het Nannewiid. Met een opkomst van meer dan vijftig personen zat het, mede omdat we de coronaregels moeten respecteren, helemaal vol. ,,Een mooi gemêleerd gezelschap van alle omliggende dorpen, provincie, Staatsbosbeheer, ondernemers, bewoners, natuurliefhebbers en recreanten'', aldus de initiatiefnemers.

Dromen
In drie  sessies werd in verschillende kleine groepjes, onder leiding van Ingenieurs- en Adviesbureau Witteveen + Bos informatie opgehaald.  Uiteraard was baggeren en waterplanten steeds het eerste onderwerp, om daarna snel door te schakelen naar de toekomst. ,,Durf te dromen, kwam meer dan eens op de avond naar voren. Wat is uw droom voor het Nannewiid is soms best een lastige opgave.''  Toch kwamen er veel mooie plannen en ideeën naar voren. Op een grote overzichtskaart werden de plannen direct in het landschap ingetekend.

Vervolg 29 oktober
Alle plannen & ideeën zullen worden geïnventariseerd en door Witteveen + Bos verwerkt tot een ruw voorstel. Donderdag 29 oktober volgt dan een tweede werkatelier. Daarin wordt er teruggekoppeld en met elkaar in gesprek gegaan over hoe de plannen tot uitvoer kunnen worden gebracht. Daavoor kunnen geïnteresseerden de facebookpagina “Toekomst van het Nannewiid” in de gaten houden.

Dat er aanzienlijk aandacht was in de media, waaronder ook door het NOS Journaal, ligt mede ten grondslag aan de volgens de initiatiefnemers unieke samenwerking. Het betreft partijen als gemeente de Fryske Marren, Wetterskip, Staatsbosbeheer, Provincie Fryslân en ,,niet in de laatste plaats de bewoners en gebruikers, waarbij alle neuzen dezelfde richting op staan van dit “bjusterbaarlijk plakje”.


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden