Nieuwjaarsbijeenkomst Provincie is op 13 januari 2023

Foto Henk van der Veer

LEEUWARDEN- De Nieuwjaarsbijeenkomst is op vrijdag 13 januari van 16.00 tot 18.00 uur, in het provinciehuis.

Het college van Gedeputeerde Staten nodigt alle inwoners van Fryslân van harte uit om samen het nieuwe jaar in te leiden. De nieuwjaarstoespraak van de Commissaris van de Koning is om 16.30 uur.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden