Omwonenden Burg. Falkenaweg Heerenveen tegen stoplichten

INGEZONDEN - In het kader van Beter Bereikbaar ligt er het voorstel om de rotonde in Burg. Falkenaweg / Nassaulaan te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten (VRI). 

Een wijziging met grote, negatieve impact op de leefomgeving van de aanwonenden. De gezamenlijke bewoners vragen daarom aan de raad om dit besluit te heroverwegen. Bewoners hebben zowel particulier als gezamenlijk zienswijzen ingediend om de gemeenteraad en het college duidelijk te maken dat de weg naar het wijzigen van de rotonde midden in een kruising met verkeerslichten ‘een stoplicht te ver’ is.

De Burg. Falkenaweg is in de stedenbouwkundige opbouw en historie van Heerenveen een belangrijk en oud lint. Dit is voelbaar in vele kwaliteiten: de continuïteit van de bebouwing en bomenlaan, tegelijkertijd heel afwisselend door woningen en tuinen en prettig van schaal. Het biedt daarmee een aantrekkelijke, maar ook directe én snelle route voor voetgangers en fietsers. De kruising met opstelstroken slaat hierin een gat door de andere opbouw en het verdwijnen van bomen en sterk versmallen of verdwijnen van bermen. De drie nieuwe bomen herstellen de laanstructuur niet.

Omwonenden genieten nu van een groene en historische omgeving. Straks worden zij geconfronteerd met meer asfalt, geen bomen, hitte stress, stoppende, optrekkende auto’s en vrachtverkeer. Straks wachten gedurende de hele dag auto’s en vrachtwagens  voor rode verkeerslichten, overigens net als de fietsers en voetgangers, waarbij licht- en geluidshinder aantoonbaar zullen toenemen. Onderzoeken hebben aangetoond dat een rotonde of VRI voor wat betreft veiligheid weinig of geen verschil maakt, staat onverlet dat een aangepaste rotonde een goedkopere oplossing is dan een kruising met verkeerslichten.

De werkgroep en bewoners zijn van mening dat het college sturend richting gemeenteraad en omwonenden heeft gewerkt en niet de gehele of juiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

Een grote groep bewoners rondom de Burg. Falkenaweg zal dan ook aanwezig zijn én gebruik maken van het spreekrecht op de ROM-commissie vergadering op donderdag 17 november in de raadszaal van de Gemeente Heerenveen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden