Op 4 juni opening IKC Klaver Fjouwer in Oudega

OUDEGA(SWF)- Op vrijdag 4 juni aanstaande wordt de deur van Integraal Kind Centrum Klaver Fjouwer in Oudega (SWF) officieel geopend. De openingshandeling zal worden verricht door wethouder mevrouw Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Na een korte presentatie door schooldirecteur Sybolt Kuipers vindt de ondertekening van de intentieverklaring plaats. De ondertekening wordt verricht door wethouder Bakker en de directeur-bestuurders van de betrokken organisaties Kinderopvang Friesland, Stichting Palludara en Thuis-bij-Thea.

Aansluitend vindt op het schoolplein samen met de leerlingen een onthulling plaats, die de samenwerking van de hoofdpartners symboliseert. Dit gebeurt in bijzijn van de aanwezige ouders en genodigden. Om 10.15 uur start er een talentencircuit in en om de school voor de leerlingen van het nieuw geopende IKC. Talent en duurzaamheid staan hierbij centraal. Genodigden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in de school en bij de diverse workshops.