Op 7 juli vieren we samen met alle 18-jarigen feest en delen we kennis!

DenkTank 18 in 2023
Foto: Xanne Vera

SNEEK - Op 7 juli is er speciaal voor iedereen die in 2023 18 jaar is geworden of wordt een event waarbij stilgestaan wordt bij dit bijzondere moment. Bibliotheken Mar en Fean heeft, met financiële steun van Provincie Fryslân, het initiatief genomen om hier samen met twintig 17- en 18-jarigen vorm aan te geven, wat heeft geleid tot het event ‘18 in 2023’ op 7 juli in Sneek.

Voor de wet is iemand die 18 is volwassen; je krijgt formele verantwoordelijkheid en je hebt stemrecht. Je mag niet alleen meedenken over de samenleving, maar je mag ook meebeslissen. ‘Voor dit bijzondere moment is nu eigenlijk niks georganiseerd, en dat is spijtig. Met dit event willen wij daar verandering in brengen’, aldus Rixt Heegsma, directeur-bestuurder van Bibliotheken Mar en Fean.

‘Het idee is dat er eenmaal per jaar voor alle 18-jarigen in de gemeente een ceremonie georganiseerd wordt die het bereiken van deze leeftijd markeert en viert. Kernboodschap is: je bent vanaf nu een van de dragers van onze samenleving. Jouw visie en ideeën zijn van groot belang voor onze samenleving. Hoe moet de samenleving er volgens jou uitzien, wat is belangrijk en wat ga je hiervoor doen? We doen een appèl op de jongeren: we hebben je nodig, om samen te werken aan een 'Groter Wij’.

Denktank
De organisatie heeft een denktank opgericht van 17- en 18-jarigen en met deze denktank invulling gegeven aan dit eerste event dat op 7 juli plaatsvindt bij Lokaal55 in Sneek. Uit het aantal aanmeldingen voor de denktank, twintig, is ook gelijk duidelijk dat de behoefte aan een dergelijk moment groot is. Met name de behoefte aan informatie is aanwezig bij de doelgroep. ‘We hebben veel vragen, daarom zijn er op 7 juli een aantal activiteiten en kramen waar je terecht kunt voor informatie over onder andere financiën, belastingen, discriminatie maar ook over je persoonlijke ontwikkeling. Je kunt daarnaast rappen of protestborden maken en we sluiten af met muziek van DJ Thyrza’ aldus een van de deelnemers uit de denktank. 

Ken je iemand uit de gemeente Súdwest-Fryslân die (bijna) 18 jaar is en hier absoluut naar toe moet? Op www.bmf.nl/18in2023 staat het programma en kan iedereen die in 2023 18 is geworden of nog wordt zich aanmelden. Er is beperkt plek en aanmelden is verplicht, hiermee wordt een festivalbandje geactiveerd. Dit bandje is tevens de toegang (gratis) tot het event en vertegenwoordigt een waarde namelijk: een consumptie, een puntzak verse friet, broodje burger en vers roomijs.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden