Palludara-bestuurder Joop Fortuin met pensioen

IJLST/SNEEK- Per 1 maart zal Joop Fortuin, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Palludara in IJlst, terugtreden als bestuurder. Hij heeft dan zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Omdat Palludara een fusie onderzoekt met CBO De Greiden is gekozen voor de aanstelling van een interim-bestuurder. Vanaf 1 maart zal Jan Paul ten Brink (54 jaar) uit Grou als interim-bestuurder van Palludara aantreden.

Sinds 1977

Joop Fortuin startte in 1977 bij de stichting als leerkracht en werd later adjunct-directeur en (bovenschools) directeur. In 2011 is hij benoemd tot bestuurder van Palludara, stichting voor christelijk basisonderwijs met 15 basisscholen in de regio’s Sneek en Bolsward. Onder zijn vleugels kregen de kernwaarden verbinding, eigenaarschap en respect steeds meer lading en werd met een open blik gekeken naar kansen en mogelijkheden voor de leerlingen. De samenwerking met CVO Súdwest-Fryslân en de daaruit voortgevloeide onderwijsvorm Perspectief 10-14 voor leerlingen van 10 tot 14 jaar in Sneek is hier onder meer een goed voorbeeld van.

Jan Paul ten Brink heeft een ruime en passende ervaring als interim-bestuurder. Palludara heeft er alle vertrouwen in dat Jan Paul de organisatie met een open blik voor een kansrijke toekomst voor de stichting, haar medewerkers en haar leerlingen in de komende periode zal leiden.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden